Utbyte av mätsystem2024-05-24T16:25:51+02:00

Utbyte av mätsystem – investera i framtidsäker teknik

Vi erbjuder smidiga och säkra utbyten av mätsystem.

Både mätare och kommunikationstekniken har utvecklats över årens lopp och tävlat om att skapa det mest kostnadseffektiva och driftsstabila mätsystemet.
Mätsystem för individuell mätning och debitering (IMD) har en teknisk livslängd på 10–15 år, beroende på teknik och mätslag.

Infometric kan alltid erbjuda lösningar för systemskifte där ny teknik installeras som är framtidssäkrad. Ny teknik medför också nya möjligheter och synergier med till exempel laddboxar och smidig installation av temperaturgivare.

Vi byter ut de gamla mätarna på plats

Infometric har lösningar för att framtidssäkra mätsystemet genom att byta ut de befintliga mätarna på plats. Vi ser till att upplevelsen blir effektiv och smidig för styrelsen, förvaltning samt de boende. I många fall är förutsättningarna goda för en effektiv installation utifrån befintligt system.
Föreningen får med nästa generations mätare möjlighet till timavläsning, tidstariffer och möjlighet att inkludera elbilsladdning på avier som numera är det moderna sättet att använda och betala för egen elförbrukning.

Infometric kan leverera en sömlös övergång till det nya systemet, och med bibehållna kopplingar och historiska värden. Som befintlig tjänsteleverantör kan vi även möjliggöra att bytet sker per sektion eller område. Föreningen behåller all historik, mätarställningar och en redan upprättad koppling till er förvaltning.

Varför bör man byta ut äldre system?

  1. Fastighetsägaren framtidssäkrar debitering av hushållsel och laddel för boende.
  2. Nya funktioner införs som tidstariffer, kundwebbar, statistikrapporter, energiuppföljning, laddbilsdebitering och timförbrukning.
  3. Infometric säkerställer en sömlös övergång till den nya generationens mätare

Aktuellt

Läs mer nyheter

Läs mer om våra tjänster

Gemensaml El

Bostadsrättsförening

Spara pengar genom Gemensam el

Infometrics populära tjänst Gemensam El hjälper bostadsrättsföreningar att spara stora summor pengar varje år. Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 150 000 lägenheter sparat mer än 200 miljoner kronor.

Läs mer
Foto från en balkong med staden i bakgrunden

Fastighetsägare

Höj värdet på fastigheten

Få koll på energianvändningen och upptäck avvikande temperaturer. Fördela kostnader rättvist, baserat på förbrukning och koppla energidata till andra system. Vardagen blir bekymmersfri för förvaltare och fastighetsägare.

Läs mer
Flera lastbilar i olika storlekar som står på rad

Fastighetsförvaltare

Vardagen blir bekymmersfri

Infometrics tekniska driftteam ser till att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt för förvaltning och fastighetsägare. Vi integrerar mätdata samt erbjuder statusrapporter och uppdateringar.

Läs mer
Go to Top