Vi skapar en bekymmersfri vardag för förvaltare och fastighets­ägare

Infometrics tekniska driftteam ser till att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt för förvaltning och fastighetsägare.

Integration av energidata

Integrationer och koppling av mätdata sätts upp vid uppstart av anläggningen som exempelvis exporter av debiteringsfiler och kan kontinuerligt anpassas.

Konfiguration av Panorama

Vi konfigurerar och lägger upp användare i vår portal Panorama. Det är möjligt att ha flera projekt under samma användare.

Statusrapporter- och uppdateringar

Dessa skickas kontinuerligt för att ge samtliga insyn i mätsystemet och eventuella avvikelser.

Service och support kan beställas vid avvikelser i systemet, där fastighetsägaren själv kan välja vilken nivå av service man vill ha.

Läs mer om våra tjänster

En installatör som monterar solpaneler en solig dag

Panorama – webbportal

Få insikt om er förbrukning

Med Panorama Home kan lägenhetsinnehavarna skapa sig en medvetenhet om sitt eget förbrukningsmönster och se sin egen konsumtion av el, vatten, temperatur och värme, vilket de annars endast kan se genom beloppet på sin faktura.

Läs mer
En bild på en instrumentpanel

Drift och service av mätsystem

Vardagen blir bekymmersfri

Vårt tekniska driftteam ansvarar för att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt. Integrationer och koppling av mätdata sätts upp vid uppstart av anläggningen som exempelvis exporter av debiteringsfiler. Det är möjligt med kontinuerlig anpassning.

Läs mer
En person jobbar med validering och kvalitetssäkring av mätdata

Validering och kvalitetssäkring av mätdata

Säker IMD-mätning

Värdena rimlighetsprövas innan de skickas för debitering. Det finns även möjlighet till att skapa virtuella serier för att fördela kostnader för gemensamma ytor. All information från IMD-mätningen molnlagras i Azure databaser.

Läs mer