Drift av mätsystem – vi ser till att vardagen blir bekymmersfri

Vårt tekniska driftteam säkerställer att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt för fastighetsägare och förvaltare.

Vi har löpande nära kontakt med styrelse, ekonomisk och teknisk förvaltning för bästa support.

Vi använder oss av moderna ärendehanteringssystem för att hålla samtliga informerade under hela processen. Du kan hela tiden följa ditt ärende.

En bild på en instrumentpanel

Integration av energidata

Integrationer och koppling av mätdata sätts upp vid uppstart av anläggningen som exempelvis exporter av debiteringsfiler.

Konfiguration av Panorama

Vi konfigurerar och lägger upp användare i vår portal Panorama.

Statusrapporter- och uppdateringar

Dessa skickas kontinuerligt för att ge samtliga insyn i mätsystemet och eventuella avvikelser.

Service och underhåll

Infometric har mätarspecialister och fälttekniker som kan felavhjälpa vid behov, på distans och hos er.

Läs mer om våra tjänster

Flera lastbilar i olika storlekar som står på rad

Fastighetsförvaltare

Vardagen blir bekymmersfri

Infometrics tekniska driftteam ser till att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt för förvaltning och fastighetsägare. Vi integrerar mätdata samt erbjuder statusrapporter och uppdateringar.

Gemensaml El

Bostadsrättsförening

Spara pengar genom Gemensam el

Infometrics populära tjänst Gemensam El hjälper bostadsrättsföreningar att spara stora summor pengar varje år. Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 150 000 lägenheter sparat mer än 200 miljoner kronor.

En bostadshus med en balkong

Kommunala fastighetsägare

Mät vattenförbrukning i lägenheterna

Att individuellt mäta och debitera (IMD) för varmvatten i flerbostadshus minskar förbrukningen med närmare 30 procent, visar en ny forskningsrapport. För varje krona som investeras i IMD sparas 100 liter vatten, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.