Energiexperter: Höj värdet på fastigheten och gör en insats för miljön

Jämför och analysera byggnaders energianvändning och förbättra energieffektiviteten

Få koll på energianvändningen

Vi hjälper er att enkelt verifiera och presentera energianvändningen i fastigheterna.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Energiuppföljning av fastighet för att möta BBR-krav och förenklas arbetet med rapportering, med utskriftsklara rapporter.
  • Verifiera byggnaders energiprestanda, jämfört med prognos
  • Teknisk expertis kring kvalitetssäkrade mätare
  • Vårt webbtjänst Panorama är användarvänlig och gör det enkelt att sätta upp verktygen för projektet olika förutsättningar.

Läs mer om våra tjänster

En person håller i en penna och läser ett papper

Individuell mätning och debitering (IMD)

Lönsam och hållbar investering

Infometric erbjuder system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser. Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

Läs mer
En skärm som visar ett Smart home system

Temperaturmätning och styrsystem

Upptäck avvikande temperaturer.

I en fastighet är spannet när det gäller medeltemperaturen ofta ganska stort.Genom att mäta temperaturen i lägenheterna kan oftast medeltemperaturen sänkas. Det resulterar vanligen i att värmekostnaderna kan sänkas med 5–10 procent.

Läs mer
En person jobbar med validering och kvalitetssäkring av mätdata

Validering och kvalitetssäkring av mätdata

Säker IMD-mätning

Värdena rimlighetsprövas innan de skickas för debitering. Det finns även möjlighet till att skapa virtuella serier för att fördela kostnader för gemensamma ytor. All information från IMD-mätningen molnlagras i Azure databaser.

Läs mer