Trådlös kommunikation med LoRa – lång räckvidd

Vid sidan av M-bus radio erbjuder Infometric även LoRa som trådlös kommunikationsteknik för mätare och sensorer. Några av fördelarna med LoRa är en lång räckvidd och låg energiförbrukning.

I många nybyggda fastigheter har radiosignalen svårt att nå fram på grund av betongväggar med mycket armering och även fönster med isolerande gas mellan rutorna. Där har LoRa en fördel gentemot M-Bus radio.

Genom den längre räckvidden kan LoRa täcka större områden och förutsättningarna för radiokommunikation i fastigheter blir bättre. Ett LoRaWan-nät kan täcka in många fastigheter i samma område. Samtliga klienter kan kommunicera med en enda gateway.

Infometrics erbjudande

Vi erbjuder möjligheten att bygga egna nätverk för exempelvis fastigheter och bostadsrättsföreningar. Ett sådant nätverk kallas LoRaWan.

Infometric har utvecklat ett eget program för driftsättning av nät och mätare och vi kan därmed i princip läsa information från de flesta mätare på marknaden. Men mätare måste godkännas av Infometric före installation. Genom detta program får vi mätdata från LoRa-servern och integrerar den i vår egen mjukvaruplattform Infosam. Infosam hanterar insamling, hantering, konfiguration och integration av mätdata. Plattformen är kompatibel med de flesta på marknaden förekommande debiteringssystem.

lora3

Så fungerar LoRa

LoRa-mätarna kommunicerar med nätverkets Gateways. Dessa omvandlar radiopaket till IP-paket och sänder informationen över Internet till en dedikerad LoRa-server.

Varje LoRa-enhet har en dedikerad kod på 40 tecken som är enhetens mjukvarukod eller ID. När enheten kopplats samman med det avsedda nätverket kan den inte längre sända information till Gateways i andra nätverk. Den blir låst till det egna nätverket.

Säkerheten i LoRaWan är hög då kommunikationen är krypterad. Batteridrivna LoRa-mätare har en lång batterihållbarhet på omkring tio år, beroende på hur ofta de kommunicerar.