Öppen och stabil lösning med trådade system

Infometric förespråkar trådbunden kommunikation i all nyproduktion då det är den mest stabila lösningen. M-Bus används som standard i Infometrics trådade system.

En tekniker som jobbar

Fördelar med systemet:

Mycket stabil lösning med stöd för många olika mätare

Öppet protokoll och isolerad kommunikation

Leverantörsoberoende system som är kvalitetssäkrat och MID-godkänt