Avtalsvillkor mättjänst

I samband med att mättjänsten för en anläggning startar så tecknas ett mättjänstavtal mellan Infometric och bostadsrättsföreningen.

Utöver mättjänstavtalet så har föreningen också möjlighet att teckna ett serviceavtal, som ger en extra trygghet.
Här kan du ta del av mättjänstavtalet och avtalsvillkoren.
Läs mer här om serviceavtal. 
Tack för din order av mättjänstavtal – läs vår broschyr