Bli energismartare!

Vi hjälper fastighets- och elnätsbolag att effektivt mäta och sänka sina energikostnader.

Vilka är vi

Infometrics system möjliggör en effektiv energibesparing och lägre driftkostnader.

Infometric är idag en väletablerad och ledande aktör inom energimätning och en stabil partner för fastighetsägare, elbolag och deras partners.

» Läs mer om oss

Fastighetsägare

Fastighetsägare, bostadsbolag, brf:er och deras tekniska och ekonomiska förvaltare

Elnätsbolag

Energi- & kraftbolag, lösningsintegratörer och deras servicepartners.

Installatörer

El-, VVS- & Styrinstallatörer samt tekniska konsulter och konstruktörer

Träffa oss på Elmässan 17 & 18 okt!

» Läs mer