Bli energismartare!

Vi hjälper fastighets- och elnätsbolag att effektivt mäta och sänka sina energikostnader.

Vilka är vi

Infometric är idag en väletablerad och ledande aktör inom energimätning med över 20 års erfarenhet inom området. Vi är en stabil partner för både fastighetsägare och elbolag samt deras partners. Infometric är helhetsspecialist på IMD (individuell mätning & debitering) och levererar kompletta mätsystem i flerbostadshus. Vi erbjuder ett leverantörsoberoende system med M-Bus som standard för både tråd och trådlös kommunikation.

» Läs mer om oss

Fastighetsägare

Fastighetsägare, bostadsbolag, Brf:er och deras tekniska och ekonomiska förvaltare

Elnätsbolag

Energi- & kraftbolag, lösningsintegratörer och deras servicepartners.

Installatörer

El-, VVS- & Styrinstallatörer samt tekniska konsulter och konstruktörer

Träffa oss på Klimat- och Energikicken den 27-28 nov

» Läs mer