IMD – Individuell Mätning och Debitering

Infometric är ledande leverantör inom energimätning.

Infometric

Vi är en väletablerad och ledande leverantör av mätinsamlingssystem med över 20 års erfarenhet inom energimätning. Infometric är en stabil partner för både fastighetsägare och elbolag samt deras partners. Vänd dig till oss för hjälp vid IMD – Individuell Mätning och Debitering av el, vatten eller temperatur i lägenheter, energiuppföljning eller lösning för debitering av laddplatser. Infometric erbjuder ett leverantörsoberoende system med M-Bus som standard för både kabel- och radiokommunikation.

 

Fastighetsägare

Fastighetsägare, bostadsbolag, Brf:er och deras tekniska och ekonomiska förvaltare

Elnätsbolag

Energi- & kraftbolag, lösningsintegratörer och deras servicepartners.

Installatörer

El-, VVS- & Styrinstallatörer samt tekniska konsulter och konstruktörer

IMD – Individuell Mätning och Debitering

» Läs mer