IMD

Individuell Energimätning och Debitering

Gemensam el är en modern investering och framtidssäkring för både dig och din bostadsrättsförening! 

Vi på Infometric är ledande leverantör av mätinsamlingssystem för energimätning. Med över 20 år i branschen erbjuder vi lösningar för gemensam el och övrig individuell energimätning (IMD) både i befintliga fastigheter såväl som i nyproduktion.

Gemensam el och individuell energimätning med Infometric

Det finns många fördelar för en bostadsrättsförening att satsa på gemensam el! 

Idag har de flesta bostadsrättsinnehavare enskilda elavtal där man betalar för en abonnemangsavgift samt för sin förbrukning. Genom att istället dela på abonnemangsavgiften tillsammans med de övriga i ert flerbostadshus, och genom att dessutom låta oss på Infometric göra en energimätning och optimering av er fastighets energiförbrukning, kan ni göra en värdefull framtidsinvestering – både ekonomiskt och för miljön.

 

Marknadsledande inom energimätning och integration av mätdata 

Vi på Infometric har varit verksamma sedan 1995, och är idag marknadsledande inom energimätning för fastigheter och byggnader. Vi utgör en stabil partner och kunskapsbank för fastighetsägare samt för samarbetspartners till dessa.
I februari 2020 förvärvade Infometric verksamheten för IMD inom Cewe Instrument.

Fastighetsägare

Fastighetsägare, bostadsbolag, Brf:er och deras tekniska samt ekonomiska förvaltare.

Installatörer

El-, VVS- & Styrinstallatörer samt tekniska konsulter och konstruktörer

Energimätning anpassad efter era behov 

Genom Infometric får du: 

  • Mätsystem med tillhörande tjänster anpassade efter era behov: mätning av el- och vattenförbrukning, temperaturoptimering samt exempelvis lösningar för laddplatser till elbilar.
  • En optimering av er energiförbrukning – vi samlar in data till ett underlag som hjälper oss med specialanpassning och optimal injustering av just er uppvärmning. Ni slipper betala mer än nödvändigt, helt enkelt!
  • En kunskapsbank inom gemensam el och individuell energimätning – vi har lång erfarenhet och stor supportorganisation. Med oss får du alltid support när du behöver den. 

 

Vi hjälper er att maximera värdet av energimätningen, samt att skapa kostnadseffektiva och smidiga lösningar både för er bostadsrättsförening, och för dig som installatör. 

 

Välkommen att höra av dig till oss på Infometric!

IMD – Individuell Mätning och Debitering

» Läs mer