Hem2024-05-21T09:42:27+02:00

Gröna energilösningar som lönar sig – för klimatet och plånboken

Vänd dig till oss för IMD, Gemensam el, debitering från laddstolpar och för att maxa uttaget från solcellerna

Gröna energilösningar som lönar sig – för klimatet och plånboken

Vänd dig till oss för IMD, Gemensam el, debitering från laddstolpar och för att maxa uttaget från solcellerna

Byt elmätare och spara pengar med Gemensam el

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra. Genom att byta elmätare och ta bort onödiga privata elabonnemang sparar varje boende i brf:en 1 500 – 2 500 kr varje år.

Läs mer om hur Gemensam el fungerar

Spara pengar med IMD vatten och tempgivare

Gör som så många andra bostadsrättsföreningar, välj IMD vatten från Infometric. Att individuellt mäta och debitera för varmvatten är bra både för miljön och plånboken.

Läs mer om IMD vatten

Övervaka temperaturen med 3D-bilder

Vi erbjuder en lösning med 3D-visualisering av temperaturen i fastigheten. Är det för kallt i norra änden? För varmt i södra delen? 3D-bilden ger ett snabbt svar, där temperaturen illustre­ras i en färgskala från kallt blått till varmt rött.

Läs mer om 3D-visualisering

Smarta lösningar för Brf:er

Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 200 000 lägenheter årligen sparar mer än 200 miljoner kronor med tjänsten Gemensam el.

Läs mer om smarta lösningar för Brf:er

IMD i nybyggda bostäder

I nyproduktion av flerbostadshus råder bäst förutsättningar för att sätta in ett mätsystem – både för de boende och ur installationsmässig synvinkel.

Läs mer om Nyproduktion

Aktuellt

Läs mer nyheter

Se våra nya filmer om Gemensam el, solel och laddboxar

Med Gemensam el har vi  hjälpt tusentals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sänka sina energikostnader med hundratals miljoner kronor. Föreningar som har eller planerar att installera laddstolpar och solceller har särskillt stor nytta av våra populära tjänst Gemensam el. Se våra nya filmer om hur vi kan hjälpa er också.

bakgrundsbild till film

Hållbara energilösningar som lönar sig

bakgrundsbild till film

Laddstolpar – smart debitering och tidstariffer

bakgrundsbild till film

Solel – låt de boende använda solelen

Tecknad bild för Gemensam el

Gemensam el

Gemensaml El

Gemensam El

Bra för plånboken och klimatet

Med den populära tjänsten Gemensam El hjälper Infometric bostadsrättsföreningar att spara pengar och samtidigt göra en insats för elnäten och miljön.

Läs mer om Gemensam el
En elbil som laddar

Laddstolpar

Smart debitering och tidstariffer

Vi på Infometric erbjuder ett smart system för att mäta och debitera förbrukningen i laddstolpar i en bostadsrättsförening.

Läs mer om Laddstolpar
En installatör som monterar solpaneler en solig dag

Solel

Låt de boende använda solelen

Gemensam el förbättrar kalkylen och möjliggör för en större solcellsanläggning i brf:en. De boende kan också dra nytta av den egenproducerade solelen.

Läs mer om Solel
En person håller i en penna och läser ett papper

IMD

Individuell mätning och debitering

Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

Läs mer om IMD