Vid nyproduktion förbättrar IMD fastighetens energi­prestanda

I nyproduktion av flerbostadshus råder bäst förutsättningar att investera i IMD (Individuell mätning och debitering) – både för de boende och ur installationsmässig synvinkel.

En annan aspekt är lägre förbrukning som en följd av mätning och individuell debitering. Oftast sjunker exempelvis förbrukningen av varmvatten med 25–30 procent. Därmed förbättras energiprestandan. Det är exempelvis skälet till att IMD ingår i Miljöbyggnad.

Trådbunden M-bus

Infometric förespråkar trådbunden kommunikation i all nyproduktion då det är den mest stabila lösningen. M-Bus används som standard i Infometrics trådade system.

En stor fördel som Infometric har vid nybyggnad är en leveransmodell där det är enkelt, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt att inkludera IMD i entrepenaden.

Svanenmärkning

Att individuellt mäta och debitera för varmvatten (IMD) ger poäng i Svanenmärkningen av fastigheter.
För att bli aktuell för Svanenmärkning måste flerbostadshus få minst 17 av 44 poäng. Poängen delas ut efter kvalifikation enligt ett antal kriterier, som bland annat omfattar energiförbrukning, materialval, byggnadssätt och återvinning. Individuell mätning av tappvarmvatten är ett av kriterierna och ger 1 poäng om det uppfylls. Villkoret är att de boende kan se sin förbrukning dygnsvis.

En brun ordförandeklubba

Håll koll på de nya lagkraven om IMD

Ett nytt lagkrav kring varmvatten kommer att träda i kraft senast 1 september 2021, där fastighetsutvecklare måste sätta in mätning på varmvatten i all nyproduktion.

Den 1 juli i år infördes lagkrav på att installera mätare för värme och tappvatten i lägenheter i flerbostadshus. De byggnader som omfattas av IMD värme är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, cirka 14 procent av Sveriges fastighetsbestånd.

Efter nya förslag från regeringen våren 2021 så skärps kraven ytterligare I januari 2022. De nya reglerna berör till exempel IMD i nya byggnader, fjärravläsning, kostnadsfördelning och information till de boende.

Läs mer om våra tjänster

En person håller i en penna och läser ett papper

Individuell mätning och debitering (IMD)

Lönsam och hållbar investering

Infometric erbjuder system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser. Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

Läs mer
En skärm som visar ett Smart home system

Temperaturmätning och styrsystem

Upptäck avvikande temperaturer.

I en fastighet är spannet när det gäller medeltemperaturen ofta ganska stort.Genom att mäta temperaturen i lägenheterna kan oftast medeltemperaturen sänkas. Det resulterar vanligen i att värmekostnaderna kan sänkas med 5–10 procent.

Läs mer
En svart elbil som laddar

Laddstolpar

Smart debitering och tidstariffer

Vi på Infometric erbjuder ett smart system för att mäta och debitera förbrukningen i laddstolpar i en bostadsrättsförening.

Läs mer