Driftsätt med vår smarta app

Slipp onödigt pappersarbete

Säkerställ en korrekt koppling medan du är ute på plats

Effektiv och smidig i fält

Behöver du support i ett nytt projekt?

Kontakta vår leverans & driftavdelning på tel. 08 – 594 775 42.

Driftsättningen görs via Infometrics mobilapp som heter Installera. Appen är anpassad för både iOS och Android.