Infosam kan hantera  upp till en miljon mätvärden

Infosam är Infometrics egenutvecklade mjukvaruplattform för insamling, konfiguration, export och integration av mätdata. Den är kompatibel med marknadens samtliga debiteringssystem och laddboxar.
Infosams gränssnitt mot användarna heter Panorama. Driftsättning av mätsystem kan göras genom appen ”Installera”.

Plattformen Infosam

Plattformen Infosam

  • Anpassad för svenska marknaden
  • Öppna protokoll
  • Integration med fastighetsnära IT
  • Systemövervakning, validering & rimlighetsprövning av värden
  • Stöd av laddplatser
  • Webappar för förvaltning och boende
  • Driftsättningsapp (iOS/Android) för effektiv installation och felsökning