Kommunala fastighetsägare: Använd IMD för att mäta vatten, el och temperatur

Det blir allt vanligare att separera varmvatten från övrig avgift eller hyra i sin lägenhet.

ROT eller stambyten ger ofta installationsmässigt goda förutsättningar för att installera mätning och debitering av el och varmvatten samt temperaturmätning. Att mäta och debitera för varmvatten.

Att individuellt mäta och debitera (IMD) för varmvatten i flerbostadshus minskar förbrukningen med närmare 30 procent, visar flera studier . För varje krona som investeras i IMD sparas 100 liter vatten, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar, visar en rapport från Uppsala universitet. Vi hjälper även fastighetsbolag att implementera IMD med rätt tariffsättning och uträkningar kring avdrag på hyran.

I samband med införande av el- och vattendebitering minskar nästan alltid förbrukningen, därmed ökar energi och miljönyttan samt rättviseaspekten för de boende.

Vid utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar kan Infometrics mätsystem användas för att koppla ihop laddboxar med lägenheter och skapa underlag för debitering.

Läs mer om våra tjänster

En person håller i en penna och läser ett papper

Individuell mätning och debitering (IMD)

Lönsam och hållbar investering

Infometric erbjuder system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser. Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

Läs mer
En skärm som visar ett Smart home system

Temperaturmätning och styrsystem

Upptäck avvikande temperaturer.

I en fastighet är spannet när det gäller medeltemperaturen ofta ganska stort.Genom att mäta temperaturen i lägenheterna kan oftast medeltemperaturen sänkas. Det resulterar vanligen i att värmekostnaderna kan sänkas med 5–10 procent.

Läs mer
En svart elbil som laddar

Laddstolpar

Smart debitering och tidstariffer

Vi på Infometric erbjuder ett smart system för att mäta och debitera förbrukningen i laddstolpar i en bostadsrättsförening.

Läs mer