Sök svar på de vanligaste frågorna om IMD, Gemensam el och övriga tjänster

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som vi får om IMD och våra tjänster.
Sök direkt via rubrikerna eller som fritext i rutan här nedan.

 • Vilken tariff ska vi ha? Vad är en vanlig tariff?

  m3: Priserna för tariffer varierar beroende på lokalisering av Brf samt avtalet med leverantör av vatten. De vanligaste tarifferna är för varmvatten ca 65-80 kr / m3 och för kallvatten ca 10-25 kr / m3.

  kWh: Det varierar väldigt mycket på vilket elavtal föreningen valt att teckna.
  Beroende på vilken tid på året och om föreningen har rörligt elpris. Någonstans mellan 1,20-1,80kr/kWh  (gäller 2020).

 • Vilka Radiomodes finns det mbus radio?

  C-, T- eller S-mode. En S mätare kan inte prata med en master som skickar radio i C-mode eller T-mode. En mätare i T-mode kan prata med en master i C-mode och tvärtom.
  Det går alltså att ha mätare i C-mode eller T-mode samtidigt på en master som är inställd på C-mode eller T-mode såvida master inte explicit bara är iställd endast på C-mode eller endast på T-mode. Generellt klarar den C och T samtidigt.

 • Vem har mitt lösenord till Panorama Home?

  Boendewebben/Panorama Home administreras av föreningen/förvaltaren.

 • Vad krävs för att starta en export?

  ExportID, tariff, mottagare, startdatum, vem som ska ta emot loggfilen.

  För att kunna starta en export krävs en komplett ifylld blankett

 • Vad krävs för att Infometric ska starta sin driftsättning?

  Vi behöver lägenhetslista, vad som ska mätas (mätslag), internetuppkoppling, kompletta egenkontroller registrerade i INSTALLERA appen.

 • Vad ger ni för garanti och leveransvillkor?

  Vi levererar enligt NL09 eller ABT06 beroende på typ av projekt.

  Garanti och reklamationer gäller enligt leveransvillkor och hanteras tillsammans med produkttillverkaren som gör en ev. felanalys för att konstatera varför produkten har gått sönder.

  Beroende på fel faller betalningsansvar ut på respektive ansvarig. Det är viktigt att man kontaktar Infometric innan för en smidig process.

  Målet är att undvika att fel händer igen och ha en smidig process för samtliga parter.

 • Vad behöver Infometric för att godkänna en anläggning?

  Det krävs att vi har kontakt med alla mätare samt att de visar en positiv förbrukning, när det gäller förbrukning så behöver vi se det i våra system. Så denna kontrollen görs när alla mätare kommunicerar.

 • Vad är en statusrapport?

  En rapport som skickas månadsvis. Innehåller status föregående månad samt eventuella avvikelser.

 • Vad är en last?

  Så mycket ström en M-bus mätare drar på M-bus slinga oftast 1.5 mA.

 • Uppkopplingen fungerar ej, vad behöver vi göra?

  Olika felkällor
  Routern är strömlös

  Kablarna sitter inte i eller på fel plats?

  Starta om routern

  Abonnemanget behöver vara aktiverat

  Är bredbandsleverantör utbytt? Olika IP uppgifter.

  Sitter den bakom en annan utrustning som ej fungerar?

  Fungerar uppkoppling vid inkoppling av dator i uttaget?

  Byt patchkabel, från uttaget till dator.

  Routern utdaterad? Dlink eller Zyxel router i anläggning behöver ersättas. Kontakta Infometric.

 • Snittförbrukning för villa

  Konsumentverket räknar med att normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år.

 • Snittförbrukning för lägenhet

  Konsumentverket räknar med att en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år. En större bostad använder ca 5000 kWh/år.

 • Precis tecknat mättjänstavtal?

  Exporter av debiteringsunderlag till förvaltare
  Nu är det dags att göra ordning underlag för debitering, det som vi på Infometric kallar exportfiler. Filerna utformas efter det önskemål som förvaltaren har utifrån det ekonomisystem som de använder. Filerna innehåller tex export-ID, filnamn och tariffer. Viktigt att nämna här att det är ni i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att rätt tariff sätts. Här finns en hjälp med att sätta tariffer.

  Löpande förvaltning av mättjänstavtal
  Så här långt i processen har ni nu tillgång till Infometrics populära webbtjänst Panorama, som finns i två versioner, Panorama Fastighet för styrelsen i en brf eller en förvaltare samt Panorama Home för de boende. Vi arrangerar varje månad demovisningar av Panorama. Du får en mailinbjudan efter att avtalet är signerat. Insamling av erat system sker dagligen. Statusrapporter skickas den 15:e varje månad och informerar er om systemets hälsa samt mycket mer.

  Löpande förvaltning med tillägget Serviceavtal
  En bostadsrättsförening kan komplettera sin anläggning med ett serviceavtal som gör att styrelsen inte behöver anmäla fel. Istället tar Infometric över ansvaret för det. Utöver den aktiva övervakningen och stöd för felavhjälpning ingår bland annat att vi hjälper till med tariffändringar och mycket mer.

 • Panorama

  Inloggningsuppgifter
  Be ordförande i Styrelsen om
  inlogg ingsuppgifter till ert system. Detta både som lägenhetsinnehavare eller som styrelsemedlem.

  Hjälpvideor
  Väl inloggad i Panorama kan ni ta del av
  hjälpvideor under hjälpmenyn. Här visas bland annat administration av boende, ändring av bilplatser och mycket mer.

  Panorama demo
  Så fort ni har tecknat ett avtal så blir
  ni inbjudna till Panorama demo. Där vi går igenom allt mer grundligt och ni har möjlighet att ställa frågor som vi besvarar under demon. Det är även bra för dig som ny styrelsemedlem att ta del av detta.

 • Ovaliderade mätvärden syns inte.

  T.ex. om en mätarställning är väldigt hög från ena dagen till den andra så måste vi manuellt validera värdet för att ni ska kunna se dem.

 • När skickas kommunikationsutrustningen ut?

  För att skicka ut router så behöver vi veta vad för typ av abonnemang som är beställt, vi behöver fullständiga IP-uppgifter för att konfigurera master och router.

 • När / hur kan man ändra tariff?

  Vi rekommenderar att man uppdaterar tariffer 1 gång per halvår/hel år. Detta ingår i vårt serviceavtal om man har tecknat ett sådant.

  Vänligen använd den här blanketten för tariffändring.

 • Laddboxar

  Infometric samlar in förbrukningsvärden från laddboxen direkt eller från tillverkarens server. Infometric omvandlar insamlingen från laddboxen till dygnsförbrukningar och skickar den månadens totala förbrukning med tariff till förvaltare för infogande på avin. Infometric stödjer i dagsläget följande laddbox tillverkare, och fler tillkommer löpande; Samtliga laddboxar med M-bus. Zaptec, Easee, ChargeAmps, CTEK,DEFA, Ensto-Mbus, Kontakta er lokala installatör som kan ge offert på installationsarbetet och laddboxar. Det första steget är att teckna ett laddavtal med Infometric så alla korrekta underlag finns dokumenterat inför själva drifttagande i Panorama.

 • Kvitto efter driftsatt anläggning

  Efter driftsatt anläggning skickas anläggningsintyg, detta visar att samtliga mätare har kontakt samt registrerar förbrukning. Vid avvikelse levereras anläggningsintyg med undantag.

 • Kan jag få ett intyg på en etapp av flera?

  Vi kan ge intyg för etapper, viktigt att veta att det är något som tar tid och om det blir väldigt många intyg så kan det leda till extrafakturering.

 • Inloggningar
  • Panorama
  • Panorama Home
  • Kundportalen – Skapa ett ärende och få svar inom 8 timmar. Är det första gången du loggar in? Då behöver du registrera ett konto med din mejladress
 • Hur ser sekundär id/sec add ut på mbusmätare?

  Sekundär-id innehåller alltid 8 siffror, ej bokstäver. Om det tillkommer nollor i början räknas dessa ej med om de överstiger 8 siffror.

 • Hur ser jag att det är kortslutning på en slinga?

  Det lättaste sättet är att mäta på en slinga med en multimeter, en kortsluten slinga har 0 volt. I Pigab webbgränssittet står det ”error flag: short circuit” i status fältet/M-bus master output.

 • Hur mycket vatten förbrukas av en rinnande toalett?

  Beroende på modell motsvarar en spolning på en snålspolande toalett cirka 2-4 liter vatten. Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.

 • Hur många laster klarar en master?

  Piigab 900s klarar 120 laster.

 • Hur många laster klarar en Izar repeater?

  250 laster.

 • Hur kopplar jag in en PiiGAB 900S?
 • Hur kopplar jag in en IZAR?
 • Hur installerar man en trafomätare?

  Programmera in omsättningstal i mätaren.

 • Hur installerar man en Pulsmätare i ett mbus-system?

  Koppla in pulsmätaren i en Padpuls (pulsomvandlare), programmera så att korrekta mätarställningar inhämtas av systemet.

 • Hur förstärker man Radio Signal?

  Lösning 1: Radioförstärkare
  Lösning 2: Flytta insamlingsenheten
  Lösning 3: Byte av antenn
  Lösning 4: Komplettera med Repeaters
  Lösning 5: Uppdelning av nät, koplettering med flera insamlingspunkter

 • Hur får jag min inloggning till lägenhetswebben?

  Vänligen kontakta styrelsen om er förening har tecknat Panorama Home.

 • Hur får jag godkännande av anläggning?

  Alla mätare skall kommunicera och ha förbrukning.

 • Hög förbrukning
  • kWh: Hög förbrukning ges av t ex; golvvärme, infravärme, handdukstork, extra element, kupévärmare som laddas med el från huset, uppvärmning av pool och badkar. Äldre produkter drar mer el.
  • m3: Under sommarmånaderna ökar förbrukningen påtagligt för den som t ex har  pool och vattenspridare.      Den högre förbrukningen påverkas av antal boende i hushållet samt den frekventa konsumtionen av vatten.    Rinnande kranar och toaletter ökar förbrukningen avsevärt.
 • Hjälp med tariffer och Exportfiler

  Använd gärna kalkylen för att räkna ut vilket elpris just er förening ska ha.

  Ni kan ändra ert elpris själva innevarande månad, kom ihåg att det måste vara gjort innan debiteringsunderlaget skickas. Logga in i Panorama och se under energipriser och nästa datum för att se när debiteringsunderlag (export) skickas.

  Ladda ner kalkylblad

 • Har du beställt ett mätsystem?

  Leveranskoordinering:
  En projektledare kontaktar er avseende projektets framdrift. Projektledaren kommer ha ordning och reda i tidplaner samt uppge information om materielleveranser.

  Driftsättning:
  Mätare och kommunikationsutrustning installeras i er fastighet av en behörig elinstallatör. Mätarna driftsätts av tekniker från vårt kontor i Sollentuna. Driftsättning innebär att vi skapar kontakt med varje mätare i anläggningen och med insamlingsenheten. Tiden för att driftsätta ett system varierar beroende på ledtider, komplexitet, storlek samt etappdriftsättning. Efter driftsättning skickas ett anläggningsintyg till beställaren. Detta intyg listar antalet mätare som finns i anläggning samt om något avviker. Intyget kan användas vid ett besiktningsprotokoll.

 • Frågor kring en hyresavi

  Vid frågor om din hyresavi kontakta din förvaltare. Vi på Infometric levererar endast underlag för debitering som sedan infogas på din hyresavi av den ekonomiska förvaltaren eller Brf:en.

 • Exportformat

  Vi tillhandahåller en mängd olika format beroende på mottagande ekonomi system. Vi är kompatibla med samtliga system på svenska marknaden.

 • Energideklaration, hur kan jag få ut årsförbrukningar

  Förvaltaren kan själv filtrera ut en lista ur Panorama och exportera den. Observera att detta avser endast de mätare som ingår i mättjänstavtalet.

 • Betyder nollförbrukning att det är fel på mätaren?

  En nollförbrukning kan betyda att det inte är någon som bor i lägenheten eller är bortrest, det behöver inte betyda att mätaren inte fungerar. Vänligen logga in i Panorama för att kontrollera förbrukning.