Hållbara energi­lösningar som lönar sig

Vänd dig till oss för IMD, Gemensam el, debitering från laddstolpar och för att maximera uttaget från solcellsanläggningen

Infometric hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att effektivt mäta och sänka sina energikostnader.

Vi är komplett tjänsteleverantör av energimätning och IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten, värme och temperatur i lägenheter.
Vi erbjuder också lösningar för debitering av laddplatser. Våra lösningar gör fastigheter både energi- och miljöeffektivare. På så vis bidrar Infometric till att skapa en grönare värld.

Vår historia

Sedan starten 1995 har vi samlat in mer än en miljard mätvärden.

Infometric bildades 1995 som ett företag som huvudsakligen arbetade med mätarlösningar och elmätare för elnätsbolag. Under årens lopp har företaget utvecklats mer gentemot fastighetssektorn och olika lösningar för energieffektivisering.

År 2000 köptes företaget av Vetico. Vetico är fortfarande huvudägare men det finns också privata investerare, exempelvis fd hockeyproffset Niklas Lidström.

Infometric är ett företag med stark tillväxt som 2021 omsatte omkring 70 miljoner kronor. Under årens lopp har vi utvecklat en egen plattform för energimätning och undermätning. Idag är vi ett marknadsledande företag inom mätinsamlingssystem, IMD, med mer än 400 000 mätpunkter i drift, över hela landet.

Vi är en stabil partner för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och deras partners.
Företaget har omkring 40 medarbetare och har kontor i Sollentuna och Göteborg.

Kvalitetspolicy

Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall framstå som ett begrepp lika med kvalitet, enligt kraven i ISO 9001:2000.

  • Infometric arbetar med att utveckla, sälja och driftsätta energimättekniksystemenligt våra kunders förväntningar så att kunderna alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.
  • Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, och känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav.
  • Vi skall ständigt arbeta med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt löpande utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov.

Detta uppnår vi genom mångårig erfarenhet med personal som känner glädje i att utföra ett bra arbete åt alla kunder.

Miljöpolicy

Vårt övergripande miljömål är att hela företaget skall verka för en bättre miljö.

  • Infometric skall erbjuda och aktivt föreslå våra kunder miljö anpassade produkter och tjänster.
  • Våra kunder skall känna tilltro till vårt miljöarbete.
  • Våra transporter ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring med syfte att förebygga föroreningar.
  • Vi skall arbeta med att sortera dom restprodukter som uppkommer i vårt dagliga arbete.
  • Vi skall arbeta aktivt med att följa tillämpliga lagar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på vår verksamhet.

Vi skall aktivt lyssna på våra kunders önskemål samt arbeta med ständiga förbättringar av företagets miljöpåverkan.

Vår kundlöften

Långsiktighet

Vi vill skapa och vidareutveckla hållbara partnerskap med kunder och leverantörer som kompletterar vår verksamhet.

Expertis och konsultativ partner

Vi vill tillhandahålla teknisk expertis inom lösningar för energimätning. För oss är det viktigt att möta de marknadskrav som råder och som ständigt utvecklas.

Lägst totalkostnad

Vi vill hjälpa fastighetsägare och elnätsbolag att maximera värdet och utnyttja den fulla funktionaliteten i mätningen. För installatörer vill vi ge de bästa förutsättningarna för att skapa den smidigaste och mest kostnadseffektiva process i projektet som möjligt.

Öppenhet

Vi vill arbeta med standarder som inte låser in kunder eller partners i specifika lösningar men samtidigt uppnår en hög nivå av IT-säkerhet och integritet.

Några milstolpar sedan starten

1995

Grundas i Nyköping som en avknoppning från CEWE instrument med inriktning mot elnätsbolag i Norden.

2000

Förvärvas av Vetico AB Koncernen med ökat fokus mot fastighetsbranschen.

2003

Övertagande av första insamlingen av el.

2006

Blir en av leverantörerna i SAMS-gruppen.

2008

Påbörjar mätning av andra energislag som varmvatten, temperatur och värmemängd.

2014

Tredje generationens InfoSam släpps.

2016

Komplett tjänsteleverantör av IMD, energiuppföljning och service till fastighets- och elbolag i hela Sverige.

2019

Infometric förvärvar Cewes undermätningsverksamhet i Sverige. Bolagen är välbekanta med varandra.

2021

Vi passerar milstolpen mer än miljard insamlade mätvärden sedan starten 1995 och befäster vår position som marknadsledande inom IMD.