Så sparar brf:er stora summor genom Gemensam el

Infometrics populära tjänst Gemensam el hjälper bostadsrättsföreningar att spara stora summor pengar varje år. Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 200 000 lägenheter årligen sparar mer än 200 miljoner kronor.

Hur är det då möjligt? Jo, vinsten sker genom att samtliga privata elabonnemang sägs upp och ersätts av ett fastighetabonnemang som föreningen står för. Därmed slipper de boende de fasta elavgifterna till nätägaren samt elleverantören och betalar bara den rörliga avgiften för sin faktiska förbrukning.

I slutändan sparar varje bostadsrättsinnehavare mellan 1 200 kr och 2 500 kr per år, beroende på var i landet som föreningen ligger och vilket nätbolag man tillhör.

För föreningar som överväger att installera solceller så är Gemensam El extra intressant och till och med nödvändigt. Detta eftersom elen från solcellerna måste förbrukas av föreningens lägenheter i samma stund som den produceras. Det är bara möjligt med Gemensam El.

Håll koll på elförbrukningen med Panorama

Med Infometrics webbtjänst Panorama kan de boende hålla koll på sin elförbrukning. Panorama finns i två versioner, för styrelsen i en brf eller en förvaltare samt i form av Panorama Home för de boende. De boende kan smidigt följa sin elförbrukning via datorn eller en app i telefonen.

Med Panorama Home kan lägenhetsinnehavarna skapa sig en medvetenhet om sitt eget förbrukningsmönster och se sin egen konsumtion av el, vatten, temperatur och värme, vilket de annars endast kan se genom beloppet på sin faktura.
Om man har en hög förbrukning av exempelvis el blir man varse om det och kan göra någonting åt det.

Läs mer om våra tjänster

Gemensam El

Bra för plånboken och klimatet

Med Gemensam el hjälper Infometric brf:er att spara pengar genom att dela på ett abonnemang, men betala för faktisk förbrukning utifrån föreningens egna mätare.

Läs mer

Laddstolpar

Smart debitering och tidstariffer

Vi på Infometric erbjuder ett smart system för att mäta och debitera förbrukningen i laddstolpar i en bostadsrättsförening.

Läs mer

Solel

Låt de boende använda solelen

Gemensam el förbättrar kalkylen och möjliggör för en större solcellsanläggning i brf:en. De boende kan också dra nytta av den egenproducerade solelen.

Läs mer

Kundreferenser

Brf Vitkålen 1

Brf Vitkålen 1

Överång till Gemensam El. Med Gemensam el används enbart ett abonnemang för den el som både lägenheterna och fastig­heten förbrukar och producerar.

Läs mer
Brf Klövern

Brf Klövern

Ersatte enskilda abonnentsmätare med undermätare

Läs mer
Brf Essingeudd

Brf Essingeudd

Föreningen har serviceavtal med Infometric och behöver inte lägga tid på att analysera mätanläggningens statusrapporter varje månad. Styrelsen i föreningen vet att supporten på Infometric kommer att höra av sig om det uppstår problem i anläggningen.

Läs mer
Brf Vingen

Brf Vingen

Debitering från laddboxar i bostadsrättsförening

Läs mer
Se fler kundreferenser

Så tycker våra kunder

"Jag var en av dem som drev på och pratade varmast för att införa Gemensam el och nu kan jag bara kon statera hur bra det blev. Av det jag hört är våra medlemmar idag helt på det klara med att den här åtgärden var något som man bara måste göra. Våra varmvattenkostnader har gått ned betydligt och det känns ju särskilt fint nu när det talas så mycket om miljö och klimat."

- Nina Vetter, ordförande brf Vitkålen 1, Brf Vitkålen 1

"Den enklaste biten i vårt projekt var den som Infometric står för, att se till att el som förbrukas via billaddarna debiteras via den ordinarie elräkningen"

- Mary Ann Sörensen, ordförande, brf Vingen, Brf Vingen

"Infometric har skött mätinsamlingen åt oss sedan föreningen bildades och de har hela tiden hållit en ser­vicenivå som imponerar. Nu när vi också har serviceavtal vet vi att Infometric har full koll på, så vi känner oss lugna."

- Lena Nergårdh, brf Essingeudd, Brf Essingeudd

"Samarbetet mellan Riksbyggen och Info­metric skapar goda förutsättningar för byggprojektet gentemot bostadsrättsföreningar."

- Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist, Riksbyggen, Brf Viva