Bostadsrättsföreningar sparar stora summor med Gemensam el

Infometrics populära tjänst Gemensam el hjälper bostadsrättsföreningar att spara stora summor pengar varje år. Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 200 000 lägenheter årligen sparar mer än 200 miljoner kronor.

Hur är det då möjligt? Jo, vinsten sker genom att samtliga privata elabonnemang sägs upp och ersätts av ett fastighetabonnemang som föreningen står för. Därmed slipper de boende de fasta elavgifterna till nätägaren samt elleverantören och betalar bara den rörliga avgiften för sin faktiska förbrukning.

I slutändan sparar varje bostadsrättsinnehavare mellan 1 200 kr och 2 500 kr per år, beroende på var i landet som föreningen ligger och vilket nätbolag man tillhör.

För föreningar som överväger att installera solceller så är Gemensam El extra intressant och till och med nödvändigt. Detta eftersom elen från solcellerna måste förbrukas av föreningens lägenheter i samma stund som den produceras. Det är bara möjligt med Gemensam El.

Så räknar ni ut elpriset i brf:en

Kalkylator för rätt pris per kWh

Förutom priset per kWh från elleverantören ska elpriset som brf:en sätter för medlemmarna innehålla kostnad för elöverföring från nätägaren, energiskatt och moms. Vi har tagit fram en kalkyl för framtagning av elpriset. Klicka här för att öppna lathunden.

Håll koll på elförbrukningen med Panorama

Med Infometrics webbtjänst Panorama kan de boende hålla koll på sin elförbrukning. Panorama finns i två versioner, för styrelsen i en brf eller en förvaltare samt i form av Panorama Home för de boende. De boende kan smidigt följa sin elförbrukning via datorn eller en app i telefonen.

Med Panorama Home kan lägenhetsinnehavarna skapa sig en medvetenhet om sitt eget förbrukningsmönster och se sin egen konsumtion av el, vatten, temperatur och värme, vilket de annars endast kan se genom beloppet på sin faktura.
Om man har en hög förbrukning av exempelvis el blir man varse om det och kan göra någonting åt det.

En person pekar på en dator
Ett litet grönt modulhus med pengar på sidorna
Pappersgubbar som står på en gräsmatta

Så fungerar Gemensam el – byt elmätare och spara pengar

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra. Oftast betalar den sig på två år eller kortare tid. I snitt sparar varje boende i brf:en 1 500 – 2 500 kr varje år genom att byta elmätare och ta bort onödiga privata elabonnemang.

Vid övergång till Gemensam el slopas alltså de privata elabonnemangen som de boende i bostadsrättsföreningar har. Istället köper brf:en in all el gemensamt via fastighetsabonnemanget, därav namnet Gemensam el.

Gamla elmätare ersätts med nya

Elnätsbolagets elmätare ersätts med Infometrics moderna och pålitliga elmätare med automatisk avläsning. De befintliga elmätarna kan sitta i lägenheterna, i nischer i trapphusen eller i källaren. Infometrics elmätare kommunicerar med trådlös eller trådbunden teknik. De har så kallat MID-godkännande och uppfyller europeiska kvalitetskrav. De gamla elmätarna återgår till elnätsbolaget, som äger dem.

Elmätarna kommunicerar i fastigheten med en insamlingsenhet som är uppkopplad mot Internet. Infometric upprättar i sin tur en kommunikation med insamlingsenheten och hämtar kontinuerligt elmätarnas mätvärden. Mätvärdena lagras i Infometrics mjukvaruplattform Infosam där de kvalitetssäkras (valideras). Varje kvartal eller månad förser Infometric bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare med debiteringsunderlag så att de boende kan faktureras för sin faktiska elförbrukning.

Betalar för faktisk elförbrukning

De gamla elmätarna ersätts alltså av ett så kallat undermätningssystem från Infometric. De boende får fortfarande betala för sin faktiska elförbrukning men sparar pengar genom att de slipper ha egna elabonnemang. De nya elmätarna från Infometric har en lång teknisk livslängd och kan sedan enkelt bytas ut mot nya elmätare som kommunicerar i samma system.

Inför övergång till Gemensam el tar Infometric alltid fram en kalkyl som visar den besparingspotential som den aktuella brf:en har. De tekniska förutsättningarna, inklusive placering av elmätarna, utreds också. De nya elmätarna och hela mätsystemet har fem års funktionsgaranti.
För att införa Gemensam el krävs en stämma i brf:en där en enkel majoritet av de boende ställer sig bakom beslutet. Infometric deltar ofta på stämmorna och bistår brf:en styrelse, bland annat genom att svara på frågor från de boende.

Kontakta oss

Intresserad av en lösning för gemensam el till just er bostadsrättsförening?


  Läs mer om våra tjänster

  Ett barn leker med sin mamma på en innergård

  Gemensam El

  Bra för plånboken och klimatet

  Med Gemensam el hjälper Infometric brf:er att spara pengar genom att dela på ett abonnemang, men betala för faktisk förbrukning utifrån föreningens egna mätare.

  Läs mer
  En svart elbil som laddar

  Laddstolpar

  Smart debitering och tidstariffer

  Vi på Infometric erbjuder ett smart system för att mäta och debitera förbrukningen i laddstolpar i en bostadsrättsförening.

  Läs mer
  En installatör som monterar solpaneler en solig dag

  Solel

  Låt de boende använda solelen

  Gemensam el förbättrar kalkylen och möjliggör för en större solcellsanläggning i brf:en. De boende kan också dra nytta av den egenproducerade solelen.

  Läs mer

  Kundreferenser

  Brf Kyrktornet

  Brf Kyrktornet

  Individuell mätning av el och varmvatten

  Läs mer
  Brf Klövern

  Brf Klövern

  Ersatte enskilda abonnentsmätare med undermätare

  Läs mer
  Brf Vingen

  Brf Vingen

  Debitering från laddboxar i bostadsrättsförening

  Läs mer
  Brf Vitkålen 1

  Brf Vitkålen 1

  Övergång till Gemensam El. Med Gemensam el används enbart ett abonnemang för den el som både lägenheterna och fastig­heten förbrukar och producerar.

  Läs mer
  Se fler kundreferenser

  Så tycker våra kunder

  "Den enklaste biten i vårt projekt var den som Infometric står för, att se till att el som förbrukas via billaddarna debiteras via den ordinarie elräkningen"

  - Mary Ann Sörensen, ordförande, brf Vingen, Brf Vingen

  "Jag var en av dem som drev på och pratade varmast för att införa Gemensam el och nu kan jag bara konstatera hur bra det blev. Av det jag hört är våra medlemmar idag helt på det klara med att den här åtgärden var något som man bara måste göra. Våra varmvattenkostnader har gått ned betydligt och det känns ju särskilt fint nu när det talas så mycket om miljö och klimat."

  - Nina Vetter, ordförande brf Vitkålen 1, Brf Vitkålen 1

  "Infometric har skött mätinsamlingen åt oss sedan föreningen bildades och de har hela tiden hållit en ser­vicenivå som imponerar. Nu när vi också har serviceavtal vet vi att Infometric har full koll, så vi känner oss lugna."

  - Lena Nergårdh, brf Essingeudd, Brf Essingeudd

  "Jag har fått jättefin support från Infometric med vårt projekt och hela tiden ett väldigt gott bemötande."

  - Ingvar Andersson, brf Kyrktornet, Brf Kyrktornet