Varje år hjälper vi våra kunder att spara sammanlagt 1 500 ton koldioxid

Infometric är marknadsledande i Sverige när det gäller energimätning i bostäder. Sedan starten 1995 har företaget samlat in mer än en miljard mätvärden.

Vi har hjälpt drygt tusentals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att mäta och sänka sina energikostnader. Årligen sparar våra kunder ca 1 500 ton CO2-utsläpp i 200 000 lägenheter och sänker sina energikostnader med omkring 300 miljoner kronor.

Att individuellt mäta och debitera (IMD) för varmvatten i flerbostadshus minskar förbrukningen med närmare 30 procent, visar en forskningsrapport från Uppsala universitet. För varje krona som investeras i IMD sparas 100 liter vatten, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar, slår rapporten fast.

På Infometric är miljö och hållbarhet något som genomsyrar allt vi gör, varje dag. Det omfattar hela kedjan i vår verksamhet, från kontakten med våra leverantörer till medarbetare och kunder. Vi anser att våra leverantörer ska ta samma ansvar för miljö och hållbarhet som vi gör.

Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att minska sin energianvändning och minimera klimatpåverkan. Det är en åtagande som vi är stolta över och som vi fortsätter att utveckla varje dag.

Vårt affärserbjudande och våra produkter är utformade med hänsyn till både kvalitet och miljöhänsyn. Vi vet att våra kunder är lika engagerade i dessa frågor som vi är. Därför vill vi alltid ge dem de bästa verktygen och resurserna för att göra sina egna miljömedvetna val, exempelvis mätning och besparing av el och vatten samt temperaturoptimering.

Vi delar våra insikter och råd med våra kunder, och vi lyssnar aktivt på deras feedback för att förbättra våra produkter och tjänster ytterligare.

Vi på Infometric är stolta över vår dagliga insats för miljö och hållbarhet. Det är vår övertygelse att genom att arbeta tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Tillsammans med våra medarbetare och kunder strävar vi efter att skapa en bättre, grönare framtid. Välkommen att vara en del av vår resa mot en mer hållbar värld.

En elbil som laddar

Varje krona som investeras i IMD sparar 100 liter vatten

Att införa IMD är alltså ett kostnadseffektivt instrument för att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i besparing på 100 liter vatten. Utöver det så tillkommer också sänkta koldioxidutsläpp till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos ”storförbrukarna”, de som gör av mest varmvatten och annars ”åker snålskjuts” om förbrukningen varmvatten är inkluderad i hyran.” säger Mikael Elinder som är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till IFN och en av författarna till rapporten som citeras här ovan.

– Forskarrapporten stämmer väl överens med Infometrics erfarenhet av IMD. Vi har mätt energiförbrukning sedan 1995 och vi konstaterar att IMD över lag minskar förbrukningen med omkring 30 procent, säger Olle Tjälldin, vd för Infometric.