Stöd och samarbete till tekniska konsulter vid projektering och offert

Vi stöttar elkonsulter i byggprocessen

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Energiuppföljning av fastighet för att möta BBR-krav
  • Debitering- eller temperaturmätning i lägenhet och lokal
  • Kollektivuppbrytning till Gemensam el
  • Att gå från abonnemangsmätning till undermätning
  • Teknisk expertis kring kvalitetssäkrade mätare
  • Ersätta befintligt mätsystem

Läs mer om våra tjänster

Två personer pekar på en projekt ritning

Projektering av mätsystem

Vi hjälper installatörer och elkonsulter

Vi kan bland annat hjälpa till med energiuppföljning av fastigheter, debitering- och temperaturmätning i lägenhet och lokal och kollektivuppbrytning till Gemensam el. Vi erbjuder teknisk expertis kring kvalitetssäkrade mätare.

Läs mer
Miniräknare som visar siffran 236

Leverans och driftsättning av mätsystem

Effektivisera installationen genom vår app “Installera”

Vi erbjuder installations– och användarguider, utbildning och support och driftsättningsapp i mobilen. Effektivisera arbetet genom driftsättning av mätarna med vår app Installera. Finns för både iOS och Android.

Läs mer
En bild på en instrumentpanel

Drift och service av mätsystem

Vardagen blir bekymmersfri

Vårt tekniska driftteam ansvarar för att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt. Integrationer och koppling av mätdata sätts upp vid uppstart av anläggningen som exempelvis exporter av debiteringsfiler. Det är möjligt med kontinuerlig anpassning.

Läs mer