30 mars 2022

posts

Anmäl dig redan nu till webbinariet om varför brf:er behöver Gemensam el när de ska investera i solenergianläggningar.

ANMÄL DIG HÄR TILL WEBBINARIET

Allt fler bostadsrättsföreningar står inför att installera solcellsanläggningar. Det är såklart goda nyheter. Men visste ni att solelen bara kan nyttjas av de boende om föreningen också har Gemensam el? Delta i vårt webbinarium så berättar vi hur det hänger ihop.

Utan Gemensam el kan solelen bara nyttjas till föreningens fastighetssel – till hissar, belysning i trapphus, tvättstugor och så vidare. Sannolikt kommer därför den nya solcellsanläggningen då producera ett överskott av el. Det är el som måste säljas tillbaka till elleverantören till ett lågt pris, för att sedan köpas tillbaka av föreningen till ett betydligt högre pris.

Med Gemensam el ersätts alla privata elabonnemang i föreningen med ett gemensamt abonnemang som föreningen står för. Alla delar på fastighetens elabonnamang och faktureras för sin faktiska förbrukning. Bara då blir det tekniskt möjligt för de boende i föreningen att också dra nytta av den egenproducerade solelen. Föreningen slipper sälja den el som den egna anläggningen producerat.

Med Gemensam El kan brf:en halvera återbetalningstiden för en solcellsanläggning. Därför hör Gemensam El och solel ihop i en bostadsrättsförening.

Webbinariet arrangeras av Infometric och El av Sol.

ANMÄL DIG HÄR TILL WEBBINARIET