7 mars 2024

gemensam el. omslag2. lowres

Vid årsskiftet höjde Vattenfall sina elnätsavgifter med hela 12 procent. Det innebär att kalkylen för Gemensam el i en bostadsrättsförening förbättras ytterligare med ännu högre vinster för de boende. 
Vänd er till Infometric så hjälper vi er att helt ta bort avgifterna och samtidigt göra en grön investering. 

Under andra halvåret 2023 införde Vattenfall en tillfällig sänkning av sina elnätsavgifter. Men från årsskiftet höjdes de alltså igen, till nya rekordnivåer.
I snitt sparar varje boende i en brf i Vattenfalls nät omkring 1 800 kronor per år när de går över till Gemensam el. Det är en de bästa investeringar som en brf kan göra.

– I Vattenfalls nät ger investeringen en avkastning på cirka 50 procent. Det innebär att investeringen betalar sig på kortare tid än två år. Gemensam el förbereder också för installation av andra mätslag, t ex vatten- och temperaturmätning, som ytterligare kan förbättra kalkylerna i brf:en, säger Christian Richard, försäljningschef brf:er på Infometric, och fortsätter:
– Gemensam el innebär också att föreningen förbereder sig för en framtida installation av solceller.

Vid övergång till Gemensam el slopas de privata elabonnemangen, både vad gäller nät och elleverans. Istället köper brf:en in all el gemensamt via fastighetsabonnemanget, därav namnet Gemensam el. Och eftersom de boende inte längre har några elabonnemang så slipper de dom fasta avgifterna för dessa.

Boende fortsätter att betala för sin rörliga förbrukning men istället för elnätsbolaget så är det Infometric som mäter elförbrukningen. Infometric skickar sedan över uppgifterna om varje boendes elförbrukning till den ekonomiska förvaltaren, som kan debitera de boende i brf:en.

Infometric är en ledande leverantör inom IMD, individuell mätning och debitering, som Gemensam el är en del av. Sedan starten har Infometric samlat in mer än en miljard mätvärden och fler än 2 500 bostadsrättsföreningar har genom företaget gått över till Gemensam el.

Vill du veta mer om Gemensam el? Kontakta oss så gör vi en kalkyl för just er förening:
marknad@infometric.se
08-594 775 44