Infometric uppmanar regeringen att ge Vattenfall i uppdrag att drastiskt korta väntetiderna för den föranmälan som krävs för ett elmätarbyte. Det skriver Henrik Nygård och Olle Tjälldin, Infometric, i en debattartikel på Alltinget.

Inom den snabbt växande proptechbranschen, digitaliseringen av fastigheter, sker just nu teknikutvecklingen i en rasande takt. Som bekant väljer många bostadsrättsföreningar exempelvis att installera solceller. Efterfrågan på solel drivs av de höga elpriserna och den gröna omställningen till förnybar elproduktion.

Så kallad gemensam el, eller IMD-el (individuell mätning och debitering), förbättrar solcellsinvesteringen avsevärt, ofta halveras återbetalningstiden. Men för att kunna införa gemensam el krävs att elnätsbolagets elmätare byts ut mot IMD-leverantörens. Här är elnätsbolagen och inte minst Vattenfall en bromskloss då väntetiderna hos elnätsbolagen är alltför lång. Hos Vattenfall handlar det i nuläget om ett år som föreningen måste vänta. Infometric uppmanar därför regeringen att ge Vattenfall i uppdrag att drastiskt korta väntetiderna för den föranmälan som krävs för ett elmätarbyte.

Läs hela artikeln på Alltinget