7 september 2021

posts

Att investera i individuell mätning och debitering av vatten lönar sig för både miljön och plånboken. En färsk forskarrapport visar att vattenförbrukningen generellt minskar med 26 procent. Och utöver det tillkommer också minskade koldioxidutsläpp.

Att individuellt mäta och debitera (IMD) för varmvatten i flerbostadshus minskar förbrukningen med närmare 30 procent, visar en ny forskningsrapport. För varje krona som investeras i IMD sparas 100 liter vatten, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar, slår rapporten fast.

Rapporten har gjorts av en grupp forskare vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN). De har studerat varmvattenförbrukningen i 600 lägenheter i Kumlabostäder under sju års tid.
Under perioden 2012–2014 införde bostadsbolaget individuell mätning och debitering av varmvatten,­­ där lägenhetsinnehavarna fick betala för sin faktiska förbrukning. Tidigare hade fri användning varit inkluderad i hyran.
Forskare granskade förbrukningen både före och efter att IMD infördes och deras slutsatserna är tydliga. Så här skriver de i sin slutsats:
”Vi finner att IMD leder till en minskning av vattenanvändningen med 26 procent och att huvuddelen (72 procent) av minskningen kommer från storförbrukare (topp-25 procent).”

Att införa IMD är alltså ett kostnadseffektivt instrument för att reducera förbrukningen av vatten och energi, konstaterar forskarna i rapporten. De har kommit fram till att varje krona som investeras i IMD resulterar i besparing på 100 liter vatten varje år. Och inte nog med det. Utöver det så tillkommer också minskade koldioxidutsläpp till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos ”storförbrukarna”, de som gör av mest varmvatten och annars ”åker snålskjuts” om förbrukningen varmvatten är inkluderad i hyran.” säger en av rapportförfattarna, Mikael Elinder som är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till IFN.
– Forskarrapporten stämmer väl överens med Infometrics erfarenhet av IMD. Vi har mätt energiförbrukning sedan 1995 och vi konstaterar att IMD över lag minskar förbrukningen med omkring 30 procent, säger Olle Tjälldin, vd för Infometric.

Infometric är marknadsledande i Sverige när det gäller energimätning i bostäder. Sedan starten 1995 har företaget samlat in mer än en miljard mätvärden.

– Vi har hjälpt drygt 2 000 fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att mäta och sänka sina energikostnader. Årligen sparar våra kunder ca 1 500 ton CO2-utsläpp i 200 000 lägenheter och sänker sina energikostnader med omkring 300 miljoner kronor, säger Olle Tjälldin.

Läs mer om rapporten:
https://www.ifn.se/en/publications/working-papers/2021/1402/

Kontaktpersoner:
Mikael Elinder
Uppsala Universitet och Institutet för Näringslivsforskning
mikael.elinder@ifn.se
0707-69 09 76

Olle Tjälldin
Vd, Infometric
olle.tjalldin@infometric.se
070-746 80 28