14 november 2023

Brf Rönningeborg i Rönninge söder om Stockholm haft Gemensam el från Infometric i drygt 15 år. Nyligen investerade de i ett nytt mätsystem och byte av elmätare i de 262 lägenheterna. Nu ser föreningen fram emot 15-20 nya år av årliga besparingar på omkring 2 000 kr per lägenhet.

– Vi har under alla år varit väldigt nöjda med Gememsam el och med Infometric som leverantör, säger Jan Berthem, ordförande i styrelsen.

Det tidigare mätsystemet från Infometric, som installerades i mitten av 2000-talet, hade uppnått sin tekniska livslängd och inför 2023 beslöt föreningen att ersätta det med ett nytt, även det från Infometric. Under några veckors tid under våren byttes samtliga elmätare och även insamlingsenheterna. Det nya mätsystemet använder LoRa för radiokommunikation, en teknik med lång räckvidd och hög genomtränglighet i fastigheter.
– Utbytet gick väldigt smidigt och vi hade ett gott samarbete med installatörerna, säger Jan Berthem.

Föreningen har de senaste åren genomfört ett antal större investeringar, bland annat byte av hissar och renovering av tvättstugor. Inför 2024 är beslut taget på att göra så kallad relining av liggande avloppsstammar. Jan Berhem säger att man också undersöker möjligheterna att införa individuell mätning och debitering av vatten, men inget är här bestämt. Idag ingår vattnet i hyran, liksom elen gjorde innan Gemensam el infördes. Planer finns även på att inrätta åtta nya laddplatser för bilar, men däremot är det inte aktuellt med solceller.

Fakta Brf Rönningeborg
De sammanlagt sju huskropparna i Rönningeborg färdigställdes 1971
Är en brf för personer som är 55 år och äldre.
Har en rad gemensamma lokaler och aktiviteter, bland annat restaurang, bibliotek, gymnastiksal, snickarverkstad, syrum och motionsrum.
Har Nabo som ekonomisk förvaltare.