30 mars 2020

posts

När ett bostadsbolag behövde byta ut sina äldre elmätare vände de sig till Infometric. Sedan ett år är det nya systemet i drift. Därmed har bostadsbolaget fått ett mätsystem av senaste snitt och en framtidssäkrad mätinsamling.

När ett bostadsbolag behövde byta ut sina äldre elmätare vände de sig till Infometric. 

– Vi fick uppdraget efter en utvärdering av vilka system som fanns på marknaden. Det var för ett och ett halvt år sedan och sedan dess har vi bytt ut alla mätare. I samband med detta såg även bostadsbolaget möjligheten att sätta upp ny utrustning för temperaturmätning, berättar Kenneth Bodman, affärsansvarig på Infometric. Sedan ett år är det nya systemet i drift. Därmed har bostadsbolaget fått ett mätsystem av senaste snitt och en framtidssäkrad mätinsamling.

En ny stadsdel har landat

Just nu byggs det för fullt på det som en gång var Barkarby flygfält, några kilometer nordväst om Sundbyberg. Flygfältet och ett intilliggande industriområde förvandlas till en helt ny stad. Järfälla kommun bygger tillsammans med en rad olika bostadsbolag och byggföretag bostäder, kontor, hotell, skolor, idrottsanläggningar och allt annat som behövs i en ny stadsdel. 

18 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10 000 arbetsplatser ska byggas här. De första inflyttningarna skedde redan 2014 och byggnationen beräknas pågå i ytterligare tio år. Just nu är Barkarbystaden det största byggprojektet i Storstockholmsområdet. 

Social och miljömässig hållbarhet är i fokus för det här projektet. Hit hör också önskan om att så långt möjligt minska Barkarbystadens klimatpåverkan. Individuell mätning av el, vatten och värme är en självklar ingrediens i detta. 

– Vi har sedan några år ett samarbete med Peab som installerat vår lösning för insamling av mätdata i flera bostadsprojekt runtom ilandet. Eftersom Peab har flera projekt också i Barkarbystaden finns vi därför med också där. Vi ska leverera el-, vatten- och temperaturmätning i en lösning som är integrerad med Peabs egna IT-system, förklarar Olle Tjälldin på Infometric.