Infometric, HSP-trafomätare klass 0,2S 1(6)A, hjälpspänning

Kategori:
Elmätare
Produktnamn:
EDMI Mk6E
Artikelnummer:
02120

Användningsområde

Mk6E är en elektronisk elmätare avsedd för transformatormätning i klass 0,2S. Lämplig för stora industrikunder och stora högspänningsanläggningar som kräver hög klass.

Fyrkvadrantmätning

Mk6E hanterar som övriga EDMI mätare alla 4 kvadranter. Detta gör den lämplig även för stora produktionsanläggningar. Anpassad för 110V mätsystem samt levereras standard med hjälpspänning.

Övrig information

Mk6E är programmerbar, vilket gör att nödvändig kundanpassad funktion programmeras direkt i fabrik eller i efterhand med programmet EziView.

Mk6E levereras standard med 4 st programmerbar pulsutgång, men kan beställas med maximalt 8 st utgångar. Mk6E kan anpassas med speciella extensions som kan utnyttjas för en mängd funktioner, t ex finns möjlighet att lägga till flera register för att spara mätdata. Standard levereras denna med 2 separata register med alla 4 kvadranters timförbrukningar samt timmätarställningar i 100 dagar.

Kompatibla produkter

  • EWM100 GPRS/GSM Modem
  • EWM1000 GPRS/GSM Modem
  • PSTN Modem
  • Ethernet Modem

Nedladdningsbart