IS 10 M-Bus Temperatur- och fuktgivare

Kategori:
Temperaturgivare
Produktnamn:
IS10 M-Bus Temperatur- och fuktgivare
Artikelnummer:
21200

Allmänt
IS10 mäter inomhustemperatur samt relativ fuktighet. Den levereras färdig för installation och kommunikation via M-Bus-kabel. Givaren matas från spänningen i M-Buskabeln. Tempgivaren kan mäta temperatur med olika tidsintervall.

Montage
Locket tas av med hjälp av fin plintmejsel och baksidan fästs med skruvar mot vägg. Locket trycks sedan tillbaka mot den fästa baksidan. M-Bus-kabeln kan dras in genom baksidan för snyggt montage.
Givaren rekommenderas att monteras i hall för att säkerställa temperaturvärdens jämförbarhet med andra lägenheter i byggnaden.
OBS. Tempgivaren monteras inomhus och är inte anpassad för utomhusbruk.

Installation och driftsättning
Givaren kopplas med standard M-Bus-kabel mellan givaren och M-Bus-omvandlaren. M-Bus spänningen måste vara mellan 21-42VDC enligt EN13757-2. M-Bus-kabeln är polaritetsoberoende.
I Infometric-projekt driftsätts IS10 effektivast med Infometrics mobilapp för driftsättning – Installera, som går att ladda ner till iOS samt Android. I annat fall konfigureras detta i det centrala mjukvarusystemet.
M-bus-sekundär-ID identifieras med hjälp av etiketten på framsidan, som kan tas bort efter driftsättning.

Nedladdningsbart