23 augusti 2021

Genom att anpassa elförbrukningen till tider på dygnet när kostnaderna är som lägst kan elkostnaderna sänkas rejält för bostadsrättsföreningar. Med den populära tjänsten Gemensam El hjälper Infometric BRF:er att spara pengar och samtidigt göra en insats för miljön.

Elpriserna, liksom det mesta här i världen, styrs av utbud och efterfrågan. När många använder el samtidigt blir belastningen på elnätet hög och priserna går upp. Då effektuttaget är som högst bildas så kallade effekttoppar. Under vardagar inträffar dessa vanligtvis på morgonen och vid middagstid. Allt fler elbolag inför så kallade effekttariffer gentemot kunderna. Det innebär att priserna varierar över dygnet, beroende på belastning och efterfrågan.

En bostadsrättsförening kan hjälpa sina boende att hålla koll på sin elförbrukning och därigenom medvetet styra elförbrukningen till tider på dygnet med mindre belastning, exempelvis att ladda elbilen på natten istället för på kvällen. Det skapar ekonomiska vinster och är dessutom skonsamt mot elnätet.

– Många politiker pratar om att Sverige behöver mer el, och det behöver vi, men det handlar minst lika mycket hur vi disponerar den el som finns. Det är utmanande att bygga ut kapaciteten i elnätet så att det matchar den elektrifieringstakt vi har nu, säger Infometrics vd Olle Tjälldin och fortsätter:
– Därför behöver vi skapa smarta incitament för människor att förbruka och nyttja el under mindre effektiva tider på dygnet, så att vi får en jämnare belastning på elnätet utan påfrestande effekttoppar.

Svenska Kraftnät spår i en ny rapport (se länk längre ned i dokumentet) att Sveriges elbehov kan komma att fördubblas fram till år 2045, från 140 TWh till som maximalt 290.

– Med vår populära tjänst Gemensam El får varje lägenhet en ny elmätare som läses av automatiskt och där debitering sker på månadsavin från förvaltaren. De boende kan också smidigt följa sin elförbrukning via dator eller mobil-app. Genom att anpassa sin förbrukning till tider på dygnet med mindre belastning går det att sänka sin elkostnad.

Med Gemensam El sägs samtliga privata elabonnemang upp och ersätts av ett fastighetabonnemang som föreningen står för. Därmed slipper de boende de fasta elavgifterna till nätägaren samt elleverantören och betalar bara den rörliga avgiften för sin faktiska förbrukning, som tenderar att sjunka på grund av den ökade medvetenheten.

Länk till rapport:
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2021/langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf