19 mars 2020

posts

Infometrics driftsättningsapp sparar tid och ökar säkerheten när mätarna ska registreras i ett nytt mätsystem. För Bravida i Uppsala har den gjort livet lättare, sparat massor av tid för montörer och projektledare och eliminerat risken för skrivkramp i jobbet.

Infometrics driftsättningsapp sparar tid och ökar säkerheten när mätarna ska registreras i ett nytt mätsystem. För Bravida i Uppsala har den gjort livet lättare, sparat massor av tid för montörer och projektledare och eliminerat risken för skrivkramp i jobbet.

Tobias Lundin är avdelningschef på Bravida Bostad i Uppsala. Han och hans medarbetare installerar el, vs och ventilation i flera hundra lägenheter om året. När ett projekt är färdigställt ska installationerna kontrolleras innan allt överlämnas till beställaren. Det är ett omfattande arbete med många olika kontroller som ska utföras. Eftersom i princip alla nya lägenheter som byggs är försedda med system för individuell mätning av el och varmvatten, ska samtidigt också alla energimätare registreras för att kunna identifieras i de administrativa systemen för insamling av mätdata, data som sedan blir underlag för debiteringen av varje lägenhets egna förbrukning.

Lätt att skriva fel – Registreringen av mätare var tidigare ett tidsödande och inte helt bekymmersfritt arbete. En mätare kan ha ett id­nummer som är upp emot 18 siffror långt, så det är inte konstigt att det ibland blev fel när montörerna fyllde i de pappersblanketter vi använde för ändamålet, berättar Tobias Lundin. Tobias är glad för att pappershanteringen av de här registreringarna numera är historia. Idag har de här rutinerna digitaliserats med hjälp av Infometrics driftsättningsapp Installera. Bravida i Uppsala var bland de första att ta det här nya verktyget i bruk för ett par år sedan. – Vi var delaktiga till att appen togs fram. Eftersom vi i många år arbetat med Infometrics lösningar för mätdatainsamling så ringde vi flera gånger och tjatade om hur fint det skulle vara om registreringen av mätare kunde automatiseras, förklarar Tobias. Det tog mycket tid att göra registreringarna på papper ute på bygget, och sedan scanna in dem för att kunna skicka över uppgifterna till Infometric när ett nytt system skulle läggas upp. Tobias plockar fram en av många pärmar han sparat på kontoret för att arkivera gamla mätaruppgifter och visar på mängden data som skulle registreras innan driftsättningsappen fanns.

Slipper skrivkrampen – Jag pratade med en av våra ledande montörer häromdagen. Han berättade hur glad han var över att slippa få skrivkramp på jobbet när det var dags att registrera mätare och att han och hans kollegor tycker det nya sättet att jobba är helt suveränt, berättar Tobias Lundin. Tobias och kollegan Fredrik Mattsson är avdelningschefer på enheten och styr tillsammans med åtta andra tjänstemän över 58 montörer inom el, vs och ventilation. Driftsättningsappen har också lättat på

arbetsbördan för personalen på kontoret. Förr var det mycket tid som ibland fick läggas på att reda ut felaktiga siffror i rapporteringen av mätarnas ID-nummer. Det var ett arbete som inte riktigt rimmade med Bravidas strävan att strömlinjeforma installationsarbetena i bostadsproduktion. – Vi arbetar ju under hård konkurrens. Byggmarknaden i Uppsala har varit het i flera år så det är många som slåss om projekten. Efter något års avmattning tycks den ha vaknat till liv igen – antalet förfrågningar har ökat markant på sista tiden. Därför är vi glada över att ha byggt upp en välsvarvad organisation för att hantera projekten och där kommer driftsättningsappen in som ett av flera verktyg för att jobba smartare och säkrare, menar Tobias.

Bra utrustning På Bravida strävar man efter att komma in tidigt i nya projekt. Helst vill företaget vara med och delta i arbetet med att ta fram systemhandlingar – det är ju ett sätt att bättre kunna påverka de tekniska installationerna i ett byggprojekt.

– Ofta har byggherren önskemål om egen datainsamling för att debitera förbrukning av el och varmvatten på lägenhetsnivå. Den är ju också viktig som underlag för de energideklarationer som ska inlämnas något år efter att fastigheten byggts klart. I de här diskussionerna förordar vi Infometrics lösningar. Dem har vi goda erfarenheter av och vi vet att de är baserade på mätare och annan hårdvara av kända fabrikat, grejor som vi vet att de fungerar. Det är ju viktigt även för oss, eftersom vi alltid måste göra garantiåtaganden för våra installationer, poängterar Tobias Lundin. Tobias värdesätter också den goda support som hans medarbetare får från Infometric. – När det uppstår problem med någon komponent eller när det kommer upp frågor i installationsarbetet har mina montörer alltid en direkt kanal till supporten på Infometric. Där får de svar på direkten och hjälp att lösa den situation som har uppstått. Det tycker de är suveränt, säger Tobias Lundin.

Fakta | Så funkar appen Installera:

  • Byggherren skickar över ett Excel-dokument med fastighetens lägenhetsnummer till Infometric
  • Installationsföretagets personal laddar hem Infometrics kostnadsfria driftsättningsapp till sina mobiler (Android eller iOS)
  • Montören får en personlig inloggning som är förkonfigurerad med de mätare som ska driftsättas
  • När appen startas får montören en överblick över hur många lägenheter och mätare som ska drift sättas, totalt och vilka som kvarstår att ta i drift
  • Mätarna levereras med en kod som innehåller ID-numret. Montören scannar av koden för varje mätare med sin mobil
  • Uppgifterna synkas med Infometrics system. När alla mätare är korrekt driftsatta verifieras arbetet, medan montören fortfarande är på plats ute på bygget.