Serviceavtal – en bekväm och trygg lösning för brf:er

En bostadsrättsförening kan komplettera sin anläggning med ett serviceavtal som gör att styrelsen inte behöver anmäla fel. Istället tar Infometric över ansvaret för det. Utöver den aktiva övervakningen och stöd för felavhjälpning ingår bland annat att vi hjälper till med tariffändringar och mycket mer.

Tre vanliga utmaningar för brf:er med undermätning:

Administration och lång hanteringstid från felrapport till åtgärd av styrelsen

Lång hanteringstid när styrelsen själv ansvarar för felavhjälpning när det uppstår problem med mätare eller mätningen. Styrelsen behöver kontrollera systemet genom statusrapporter. Det är vanligt att detta inte följs som följd av ett personberoende.

Enskilda mätarärenden tenderar att hamna längst ner på dagordningen

Styrelsen har ofta mer akuta ärenden att hantera och mätsystemet prioriteras inte trots att avvikelser påpekas genom statusrapporter.

Svårt för styrelse att veta exakt vad som behöver göras i enskilda fall

Det kan vara svårt för föreningen att tolka rapporten korrekt och själva analysera vilka fel som behöver åtgärdas omgående och vilka fel som kan vara temporära.
Styrelsemedlemmar kommer och går och kontroll av dessa rapporter glöms ofta bort vid dessa övergångar.

Gemensaml El

Fördelar serviceavtal:

Vi minimerar administrationen

Med serviceavtal behöver föreningen inte kontrollera statusrapporter. Infometric tar kontinuerligt ansvar för det. Föreningens administration minskar och föreningen försäkrar sig om att förbrukningsdata till förvaltningen blir komplett, utan styrelsens inblandning.

Högsta prioritet och proaktivitet

Med serviceavtal hamnar föreningens mätsystem i vår aktiva övervakning och vid inträffat fel så genomför Infometric direkt felsökning och ombesörjer det fel som uppstått.

Vi blir din kompetenspartner

Infometric har sedan 1995 arbetat med mätsystem och med vårt team med supporttekniker och med drift av mer än 500 000 mätpunkter är Infometric Sveriges största leverantör inom IMD. Vi kan undermätning.

Läs mer om våra tjänster

Gemensaml El

Bostadsrättsförening

Spara pengar genom Gemensam el

Infometrics populära tjänst Gemensam El hjälper bostadsrättsföreningar att spara stora summor pengar varje år. Vi har redan sett till att fler än 2 000 bostadsrättsföreningar med över 150 000 lägenheter sparat mer än 200 miljoner kronor.

Läs mer
Flera lastbilar i olika storlekar som står på rad

Fastighetsförvaltare

Vardagen blir bekymmersfri

Infometrics tekniska driftteam ser till att tjänsten löper bekymmers- och administrationsfritt för förvaltning och fastighetsägare. Vi integrerar mätdata samt erbjuder statusrapporter och uppdateringar.

Läs mer
En bostadshus med en balkong

Kommunala fastighetsägare

Mät vattenförbrukning i lägenheterna

Att individuellt mäta och debitera (IMD) för varmvatten i flerbostadshus minskar förbrukningen med närmare 30 procent, visar en ny forskningsrapport. För varje krona som investeras i IMD sparas 100 liter vatten, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Läs mer