18 oktober 2021

posts

Att som bostadsrättsförening komplettera sitt mättjänstavtal med ett serviceavtal är smart och ger en trygghet då Infometric aktivt arbetar med felavhjälpning för föreningen istället för att enbart skicka en felrapport.

Allt fler av Infometrics kunder väljer att teckna ett serviceavtal som ett tillägg till det vanliga mättjänstavtalet. Med serviceavtal minimeras administrationen och Infometric hanterar också frågor från de boende.

Serviceavtalet betyder att Infometric säkerställer intäkterna för föreningen genom proaktiv felavhjälpning med el- och vattenmätare. Genom ett serviceavtal minimeras arbetsbördan för föreningen – till en låg extra kostnad.

Här är några exempel på vad som ingår i tjänsten:
– Ärendehantering prioriteras
– Fel analyseras genom felsökning
– Infometric rekommenderar och utför lösning
– Kostnadsfria tariffändringar

Priset för serviceavtal är endast 45 kr per mätpunkt och år.

Vill du veta mer om serviceavtal? Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontakta oss redan idag för mer information.