posts

Infometric och Secure är stolta att presentera förvärvet av Cewes undermätningsverksamhet i Sverige.

Infometric och Secure är stolta att presentera förvärvet av Cewes undermätningsverksamhet i Sverige.

Bolagen är välbekanta med varandra och delar en värdefull historia nära varandra de senaste 20 åren, med flera gemensamma beröringsytor och medarbetare som har arbetat på båda företagen. Infometric och Cewes undermätningsverksamhet både kompletterar och överlappar varandra på flera sätt; kompetens-, teknik- och affärsmässigt.

Infometric är nu, tillsammans med Cewes personal, 30 medarbetare och sköter drift & service av närmare 250 000 mätare och omsätter ca 80 mkr, vilket gör företaget till en av Sveriges mest etablerade aktörer inom IMD.