Erbjudande till dig som är SBC kund

Spara stora summor med Gemensam el

Genom att slopa de individuella elabonnemangen kan brf:er spara stora summor genom Gemensam el. Förutom vinsten med att dela på abonnemangskostnaden får föreningen en optimerad individuell energimätning. Infometric analyserar mätresultaten för att energikostnaderna ska bli så låga som möjligt.

Så här går processen till i fem steg:

 1. Vi tar fram en ekonomisk kalkyl som visar den potentiella besparing som brf:en kan göra vid en övergång till Gemensam el.
 2. En elinstallatör tittar på rådande förutsättningar i fastigheten. 
 3. Infometric sammanställer ett förslag och en kostnadskalkyl. 
 4. Brf:en har en stämma som röstar för Gemensam el. 
 5. Samtliga individuella elabonnemang sägs upp och ersätts av befintliga fastighetsabonnemang. 

Maximera uttaget från solcellsanläggningen

Utan Gemensam el kan solelen bara nyttjas till föreningens fastighetssel – till hissar, belysning i trapphus, tvättstugor och så vidare. Sannolikt kommer därför den nya solcellsanläggningen då producera ett överskott av el. Det är el som måste säljas tillbaka till elleverantören till ett lågt pris, för att sedan köpas tillbaka av föreningen till ett betydligt högre pris.

Bara med Gemensam el blir det tekniskt möjligt för de boende i föreningen att också dra nytta av den egenproducerade solelen. Med Gemensam El kan brf:en halvera återbetalningstiden för en solcellsanläggning. Därför hör Gemensam El och solel ihop i en bostadsrättsförening.

SBC logga - hållbara energilösningar som lönar sig
Tillbaka till SBC
bakgrundsbild till film

Vi hjälper er med mätning och debitering i laddstolpar

Infometric erbjuder ett smart system för att mäta och debitera förbrukningen i laddstolpar i en bostadsrättsförening – få förbrukningen direkt på avin. Vi kan hantera de olika elpriser som elbolagen tar ut under dygnet. Vi kopplar upp oss mot laddboxarna genom M-bus-kommunikation eller genom ett API mot operatörens molntjänst. Vi inhämtar mätdata, kopplar ihop det med rätt lägenhetsinnehavare och förser SBC med debiteringsfiler. 

I dagsläget (maj 2022) stödjer Infometric följande laddbox-tillverare:

 • Zaptec (insamling via API. Öppen laddning).
 • Easee (API)
 • DEFA (Cloud Charge – API)
 • Charge Amps, exempelvis Halo (API)
 • Ensto Wallbox, Garo, Compleo Cs Nordic (f.d Wallbe Nordic) och samtliga laddboxar med M-bus-kommunikation.
 • Ctek (API)

Kontakta oss för mer information:
marknad@infometric.se
08-594 775 44

Är ni intresserade av gemensam el och/eller mätning och debitering för laddstolpar till just er bostadsrättsförening?


  En man som öppnar en ugn i ett kök