31 oktober 2022

posts

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra, särskilt i dessa tider. Oftast betalar den sig på två år eller kortare tid. I snitt sparar varje boende i brf:en 1 500 – 2 500 kr varje år genom att byta elmätare och ta bort onödiga privata elabonnemang. De höga elpriserna har kraftigt drivit på efterfrågan på Gemensam el i år.

Vid övergång till Gemensam el slopas alltså de privata elabonnemangen som de boende i bostadsrättsföreningar har. Istället köper brf:en in all el gemensamt via fastighetsabonnemanget, därav namnet Gemensam el.

– Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan av Gemensam el i år. Vi har ökat antalet order med mer än 50 procent, jämfört med förra året. Till stor del är det de högra elpriserna som driver på efterfrågan, men även installation av solceller och laddstolpar, säger Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef på Infometric.

Vid Gemensam el ersätts elnätsbolagets elmätare med Infometrics elmätare med automatisk avläsning. De befintliga elmätarna kan sitta i lägenheterna, i nischer i trapphusen eller i källaren. Infometrics elmätare kommunicerar med trådlös eller trådbunden teknik. De har så kallat MID-godkännande och uppfyller därmed europeiska kvalitetskrav. De gamla elmätarna återgår till elnätsbolaget, som äger dem.

Infometrics elmätare kommunicerar i fastigheten med en insamlingsenhet som är uppkopplad mot Internet. Infometric upprättar i sin tur en kommunikation med insamlingsenheten och hämtar kontinuerligt elmätarnas mätvärden. Mätvärdena lagras i Infometrics mjukvaruplattform Infosam där de kvalitetssäkras. Varje kvartal eller månad förser Infometric bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare med debiteringsunderlag så att de boende kan faktureras för sin faktiska elförbrukning.

De gamla elmätarna ersätts alltså av ett så kallat undermätningssystem från Infometric.
– De boende får fortfarande betala för sin faktiska elförbrukning men sparar pengar genom att de slipper ha egna elabonnemang, säger Henrik Nygård.

De nya elmätarna från Infometric har en lång teknisk livslängd och kan sedan enkelt bytas ut mot nya elmätare. Inför övergång till Gemensam el tar Infometric alltid fram en kalkyl som visar den besparingspotential som den aktuella brf:en har. De tekniska förutsättningarna, inklusive placering av elmätarna, utreds också. De nya elmätarna och hela mätsystemet har fem års funktionsgaranti.

– För att införa Gemensam el krävs en stämma i brf:en där en enkel majoritet av de boende ställer sig bakom beslutet. Vi deltar ofta på stämmorna och bistår bostadsrättsföreningens styrelse, bland annat genom att svara på frågor från de boende, säger Henrik Nygård.

Infometric har sedan starten samlat in mer än en miljard mätvärden och har fler än 2 000 brf:er som kunder inom Gemensam el. Totalt är fler än 350 000 mätare i drift och lämnar löpande mätvärden.