Vår historia

Infometric vill frigöra den fulla energibesparingspotential som skapas av den information vi samlar in från fastigheter, lägenheter och lokaler. Vi vill också bidra till att minska CO2-utsläpp och påverka våra kunders miljömedvetenhet i stort.

 

Våra kundlöften

Långsiktighet

Vi vill skapa och vidareutveckla hållbara partnerskap med kunder och leverantörer som kompletterar vår verksamhet.

Expertis & konsultativ partner

Vi vill tillhandahålla teknisk expertis inom lösningar för energimätning, marknadskrav samt förändringar inom dessa.

Lägst totalkostnad

Vi vill hjälpa fastighetsägare och elnätsbolag att maximera värdet och utnyttja den fulla funktionaliteten i mätningen. För installatörer vill vi ge de bästa förutsättningarna för att skapa den smidigaste och mest kostnadseffektiva process i projektet som möjligt.

Öppenhet

Vi vill arbeta med standarder som inte låser in kunder eller partners i specifika lösningar men samtidigt uppnår en hög nivå av IT-säkerhet och integritet.

Milstolpar genom historien

1995

Grundas i Nyköping som en avknoppning från CEWE instrument med inriktning mot elnätsbolag i norden.

 

2000

Förvärvas av Vetico AB Koncernen med ökat fokus mot fastighetsbranschen.

 

2003

Övertagande av första insamlingen av el.

 

2005

Exklusiv partner och agentur till EDMI Ltd.

2006

Blir en av leverantörerna i SAMS-gruppen.

 

2008

Påbörjar mätning av andra energislag som varmvatten, temperatur och värmemängd.

 

2014

Tredje generationens InfoSam släpps.

 

2016

Komplett tjänsteleverantör av IMD, energiuppföljning och service till fastighets- och elbolag i hela Sverige.