Vår historia

Vi är ledande leverantör av mätinsamlingssystem med över 20 års erfarenhet inom energimätning. Infometric är en stabil partner för både fastighetsägare och elbolag samt deras partners.

 

Vänd dig till oss för hjälp vid IMD – Individuell Mätning och Debitering av el, vatten / temperatur i lägenheter eller lösning för debitering av laddplatser. Infometric erbjuder ett öppet system med M-Bus som standard för både kabel- och radiokommunikation.

Våra kundlöften

Långsiktighet

Vi vill skapa och vidareutveckla hållbara partnerskap med kunder och leverantörer som kompletterar vår verksamhet.

Expertis & konsultativ partner

Vi vill tillhandahålla teknisk expertis inom lösningar för energimätning. För oss är det viktigt att möta de marknadskrav som råder och som ständigt utvecklas.

Lägst totalkostnad

Vi vill hjälpa fastighetsägare och elnätsbolag att maximera värdet och utnyttja den fulla funktionaliteten i mätningen. För installatörer vill vi ge de bästa förutsättningarna för att skapa den smidigaste och mest kostnadseffektiva process i projektet som möjligt.

Öppenhet

Vi vill arbeta med standarder som inte låser in kunder eller partners i specifika lösningar men samtidigt uppnår en hög nivå av IT-säkerhet och integritet.

Milstolpar genom historien

1995

Grundas i Nyköping som en avknoppning från CEWE instrument med inriktning mot elnätsbolag i norden.

 

2000

Förvärvas av Vetico AB Koncernen med ökat fokus mot fastighetsbranschen.

 

2003

Övertagande av första insamlingen av el.

 

2005

Exklusiv partner och agentur till EDMI Ltd.

 

2006

Blir en av leverantörerna i SAMS-gruppen.

 

2008

Påbörjar mätning av andra energislag som varmvatten, temperatur och värmemängd.

2014

Tredje generationens InfoSam släpps.

 

2016

Komplett tjänsteleverantör av IMD, energiuppföljning och service till fastighets- och elbolag i hela Sverige.

 

2019

Infometric förvärvar Cewes undermätningsverksamhet i Sverige. Bolagen är välbekanta med varandra.

 

2021

Vi passerar milstolpen mer än miljard insamlade mätvärden sedan starten 1995 och befäster vår position som marknadsledande inom energimätning.