Affärsidé

Infometrics affärsidé är att möjliggöra kontroll över energianvändningen samt en effektiv energibesparing och lägre driftskostnader för fastighets- och elbolag samt deras leverantörer.

Vi vill frigöra den fulla energibesparingspotential som skapas av den stora mängd information vi samlar in från fastigheter, lägenheter och lokaler.

Vi vill bidra till att minska CO2-utsläpp samt påverka vår egen och våra kunders miljömedvetenhet i stort.

Milstolpar genom historien

1995 – Grundas i Nyköping som en avknoppning från CEWE instrument med inriktning mot Elnätsbolag i Norden.

2000 – Förvärvas av Vetico AB koncernen med ökat fokus mot Fastighetsbranschen.

2003 – Övertagande av första insamlingen av el.

2005 – Exklusiv partner och agentur till EDMI Ldt

2006 – Blir en av leverantörerna i SAMS-gruppen

2008 – Mätning av andra energislag som varmvatten, temperatur och värmemängd.

2014 – Tredje generationens InfoSam släpps.

2016 – Komplett tjänsteleverantör av b la Energiuppföljning, IMD och Service till fastighets- och elbolag i hela Sverige.

Varför välja Infometric?

Våra kundlöften

  1. Expertis & konsultativ partner. Vi vill tillhandahålla djuplodande teknisk expertis inom lösningar för energimätning, marknadskrav samt förändringar inom dessa.
  2. Lägst totalkostnad. För Fastighets- och Elnätsbolag vill vi hjälpa kunder med att maximera värdet och utnyttja fulla funktionaliteten i mätningen för att uppnå lägst totalkostnad. För Installatörer och Projektörer vill vi ge de bästa förutsättningarna för att skapa den smidigaste och mest kostnadseffektiva leverans- och arbetsprocessen som möjligt.
  3. Långsiktighet. Vi vill skapa och vidareutveckla hållbara partnerskap med kunder och leverantörer som kompletterar vår verksamhet.
  4. Öppenhet. Vi vill arbeta med standarder som inte låser in kunder eller partners i specifika lösningar men samtidigt uppnår en hög nivå av IT-säkerhet och integritet.

 

1995

Grundas i Nyköping som en avknoppning från CEWE instrument med inriktning mot Elnätsbolag i Norden.

2000

Förvärvas av Vetico AB koncernen med ökat fokus mot Fastighetsbranschen.