5 november 2020

posts

Vi på Infometric ser en fortsatt stor efterfrågan på gemensam el i takt med att solceller blir mer och mer populärt. Vi är experter på gemensam el och hjälper er gärna med en besparingskalkyl som visar vad denna investering skulle innebära för er förening. Vi har även goda samarbetspartners för installation av solcellsanläggningar.

Vi på Infometric ser en fortsatt stor efterfrågan på gemensam el i takt med att solceller blir mer och mer populärt. Vi är experter på gemensam el och hjälper er gärna med en besparingskalkyl som visar vad denna investering skulle innebära för er förening. Vi har även goda samarbetspartners för installation av solcellsanläggningar.

Solceller är en god investering men gemensam el är bättre.

Solceller är en god investering men det är inte alla som tänker på att IMD i form av gemensam el har en återbetalningstid cirka 3 år medan solcellsanläggningar oftast har en återbetalningstid på cirka 10 år. Båda dessa investeringar är bra och det bästa är att de har en synergi då gemensam el gör att fastighetsägaren har större möjlighet att nyttja all den solcellsproducerade elen. Vi på Infometric rekommenderar därför att man börjar med att Införa gemensam el för att sedan addera solceller.

Öppet system anpassat efter fastighetens förutsättningar

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda en lösning för gemensam el oavsett förutsättningarna i er fastighet. Oavsett vilket system vi installerar så är det alltid ett öppet system, vilket gör att fastighetsägaren inte är bunden till en leverantör. Vi arbetar både med radio- och trådbaseradteknik.

Infometric växer!

Infometric växer trots corona och vi har under oktober månad nyanställt för att ytterligare stärka vår leverans- och försäljningsavdelning. Vi är nu 30 medarbetare på Infometric och ser att intresset för energimätning och optimering bara ökar. Håll er friska och vi ses snart!