18 augusti 2020

posts

Det föreligger avdragsrätt på moms för inköp och installation av mätsystem som möjliggör för hyresvärden att debitera utifrån faktiskt förbrukning, enligt skatterättsnämndens förhandsbesked. Detta är både skatteverket och de sökande överens om. Vi drar även slutsatsen att detta bör innebär avdragsrätt för kostnaden av tjänsten för IMD.