9 mars 2020

posts

Varmvattenmätarna fanns på plats men ingen hade riktig koll på var. System för insamling av mätdata saknades också. Och värst av allt: Det hade inte installerats någon kommunikationsutrustning i gruppcentralen. Bostadsrättsföreningen Kyrktornet i Göteborg hade problem – men Infometric löste dem.

Varmvattenmätarna fanns på plats men ingen hade riktig koll på var. System för insamling av mätdata saknades också. Och värst av allt: det hade inte installerats någon kommunikationsutrustning i gruppcentralen. Bostadsrättsföreningen Kyrktornet i Göteborg hade problem – men Infometric löste dem.

Hisingen i Göteborg har genomgått dramatiska förändringar de senaste årtiondena. Här på Sveriges femte största ö låg en gång i tiden några av världens allra största skeppsvarv, två flygplatser, flera hamnanläggningar, oljeraffinaderier och Volvos stora fabriker för lastvagnar och personbilar. Idag finns Volvo kvar här, liksom Preems och Shells oljeraffinaderier men av varven syns inte många spår idag. Hamnarna, som förr var flera och sträckte sig långt upp i Göta Älv har också avvecklats – det är bara den stora containerhamnen och oljehamnen utanför Älvsborgsbron som finns kvar. Varv, hamnar och industriområden håller sedan drygt tio år tillbaka på att omvandlas.

Skolor, kontor, handelsplatser och framför allt bostäder har tagit över. På de attraktivaste lägena längs älvstranden byggs lyxbostadsrätter och längre inåt land står mer normala flerbostadshus tätt.

Genuin göteborgare Uppe i närheten av Volvo Lastvagnars fabrik i Lundby tog den nybildade bostadsrättsföreningen Kyrktornet över två hus med totalt 56 lägenheter för ett par år sedan. En av dem som flyttade in här var Ingvar Andersson. Ingvar är en riktig Göteborgare som levt hela sitt liv på Hisingen. Han har ett förflutet som elektriker ombord på Svenska Amerikalinjens och Ostasiatiska Kompaniets båtar och senare hos Göteborg Energi och Volvo Torslandaverken. Idag är han ordförande i bostadsrättsföreningen. – På Volvo arbetade jag inom facket de sista åren och satt bland annat med som styrelseledamot i några Volvobolag. Det var en intressant erfarenhet som lärde mig mycket om styrelsearbete och förhandlingar, något som jag har god nytta av här i bostadsrättsföreningen, berättar Ingvar Andersson.

Saknade mätsystem Lägenheterna i föreningen varierar mellan ett och fyra rum och kök med lägenhetsytor från 30 till 86 kvadratmeter. Redan i projekteringen bestämdes att de skulle förses med individuell mätning av varmvatten och el. Elabonnemanget hos Göteborgs Energi är gemensamt för föreningen men kollektivuppbrutet så att varje bostadsrättshavare får betala för sin egen förbrukning. Tanken var att även varmvattnet skulle debiteras individuellt men det visade sig inte vara helt enkelt att förverkliga. – Med elen var det inga problem, där är det leverantören som samlar in mätdata och debiterar. Men kort efter att vi tagit över fastigheten upptäckte föreningen att det var strul med varmvattendebiteringen. Ingvar Andersson berättar att det visserligen hade installerats varmvattenmätare i alla lägenheter och att det fanns utrustning för att samla upp mätvärdena nere i fastighetens apparatrum. Men sedan var det stopp.

Detektivarbete – Då tog vi kontakt med Infometric i Sollentuna. Jag fick kontakt med Olle Tjälldin som, tillsammans med Infometrics support team hjälpte oss att lösa problemen. Först fick vi göra lite hemarbete – och inte så lite heller, förresten. VVS­installatören hade lämnat efter sig ett dokument med en massa mätarnummer. Men där stod inte i vilka lägenheter de olika mätarna fanns. Så vi i styrelsen fick en hel del detektivarbete att utföra. Som tur var hade installatören en del arbetsanteckningar som hjälpte oss på vägen, förklarar Ingvar Andersson. När mätarna väl var lokaliserade var det dags att lösa nästa problem. Infometric kunde konstatera att det inte gick att koppla upp sig mot vårt system för mätinsamling så de kom hit och tittade på vår utrustning. De upptäckte direkt att det inte fanns någon gateway mot Internet installerad så all data som samlades in stannade hos oss. Problemet var inte svårt att lösa. Infometric såg till att den saknade utrustningen kom på plats så att mätdata kunde överföras till företagets IMD-system. Det hela var klart i våras och sedan dess fungerar varmvattendebiteringen som det ursprungligen var tänkt.

Slut på bekymren – Jag har fått jättefin support från Infometric med det här och hela tiden ett väldigt gott bemötande. Nu när läsarna ska läsas av för andra gången är jag inte ett dugg orolig för att det ska uppstå några problem. Efter många turer för att få ordning på den här avläsningen kan jag lägga det här bekymret åt sidan. Men det är klart att jag funderat en hel del över hur man tänkte när det i upphandlingen bara krävdes av anbudsgivarna att varmvattenmätare skulle vara installerade och inte att mätinsamlingen också skulle fungera vid överlämnandet av fastigheten. Det här är något som jag tycker att andra nybildade föreningar ska vara uppmärksamma på, menar Ingvar Andersson.