25 oktober 2023

Nu finns ett nytt nummer av Mätbara Nyheter ute.
I tidningen kan du läsa om:
– Infometric mäter elförbrukningen i Karlatornet, Nordens högsta byggnad.
– Brf Nockebylunden valde Infometric som IMD-leverantör.
– Brf Rönningeborg genomförde smidigt utbyte av mätsystem.
– Webbportalen Panorama visualiserar energiförbrukningen.
– Brf sparar pengar med AI
– Nya tjänsten ”Validering” kvalitetssäkrar mätdata.
– Elinstallatörerna som är experter på installation av Gemensam el.
– Därför går solceller och Gemensam el hand i hand.
– LoRa rullas ut på bred front.
– Infometrics smarta lösning för laddstolpar i brf:er.

LÄS TIDNINGEN HÄR