Laddboxar med Infometric

I Sverige ökar försäljningen av laddbara bilar kraftigt och prognoserna för de kommande 20 åren visar att trenden kommer fortsätta. Vi har under en tid sett en ökad efterfrågan av en helhetslösning för bostadsrättföreningen och har därför tagit fram en sådan lösning.

Källa: powercircle.org

Precis som med IMD (individuell mätning och debitering) av el eller vatten så kan vi leverera debiteringsunderlag även för förbrukningen som sker genom laddboxen. Det fungerar som så att man kopplar en specifik parkeringsplats med laddbox till en lägenhet och den får sedan sin ladd-el på sin hyresavi.

Bostadsrättsföreningen eller samfälligheten får även stöd av Naturvårdsverket för att göra det billigare för föreningen att skaffa laddboxar för eget bruk.

Infometric har tagit fram en helhetslösning för bostadsrättsföreningen där erbjudande och leverans ser sker i tre steg enligt bilden till höger. Investeringen betalar man av genom att exempelvis ta ut en fast avgift extra i månaden för parkeringsplatsen.

Värdet på fastigheten ökar

Sist men inte minst bör man notera att installation av laddboxar ökar värdet på fastigheten. När fler och fler skaffar laddbara fordon blir det viktigt att lägenheten man flyttar till har en laddbox så att man kan ladda sin bil på hemmaplan. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter som har denna möjlighet blir då mer attraktiva och därför ökar värdet på fastigheten.

Erik Edholm, BRF-ansvarig

E-post: erik.edholm@infometric.se

Tel: 070-769 81 00