Fastighets AB L E Lundberg

Har valt Infometric som samarbetspartner för IMD (individuell mätning och debitering). Viktigt vid valet var ett system som fungerar att integrera med Lundbergs egna system. Dessutom måste både leveranser och hårdvara hålla hög kvalitet.

Ett projekt som genomförts i samarbete med Infometric är i Eskilstuna där 305 lägenheter hade kollektiv el, men har fått mätare insatta i lägenheterna för individuell mätning. Responsen bland hyresgäster-na är mycket positiv då man efterfrågat att kunna påverka sin egen elkostnad.

Lundbergs är det enda kommersiella fastighetsbolaget i Sverige som har tre certifieringar, vilka är ISO 14001 som är för miljö, ISO 50001 som är för energi och ISO 9001 som är för kvalitet. ISO 50001 borgar för struktur, uppföljning och att man arbetar mycket med energifrågan.

"Infometric har bra produkter, ett driftsäkert system och en mycket överskådlig samt bra uppföljning av energiförbrukning i form av Panorama."

- Jimmy Ekeström, miljö- och energiansvarig på Lundbergs

Kundreferenser

Uddevallahem

Uddevallahem

Är ett allmännyttigt bostadsföretag som via sitt inköpsorgan HBV gjort en upphandling för att hitta en leverantör som kan läsa av alla vattenmätare och tillhandahålla mätvärden i en databas. Infometric vann upphandlingen.

Läs mer
Kumla bostäder

Kumla bostäder

Varm- och kallvatten och temperatur

Läs mer
Norra Tornen, Oscar Properties

Norra Tornen, Oscar Properties

Infometrics mätsystem är en viktig del av Oscar World, en smart app som Oscar Properties erbjuder sina bostadsköpare.

Läs mer
HUGE i Vårby

HUGE i Vårby

Huge fastigheter mäter temperatur med koppling till Egain

Läs mer
Se fler kundreferenser