Brf Klövern

Ersatte enskilda abonnentsmätare med undermätare

I Hallunda söder om Stockholm har föreningen Brf Klövern samlat alla elabonnemang i ett gemensamt och sparar ca 1000 kr per år & lägenhet. Detta ger även goda förutsättningar för solceller i framtiden.

Kundreferenser

Brf Klövern

Brf Klövern

Ersatte enskilda abonnentsmätare med undermätare

Läs mer
Brf Vitkålen 1

Brf Vitkålen 1

Överång till Gemensam El. Med Gemensam el används enbart ett abonnemang för den el som både lägenheterna och fastig­heten förbrukar och producerar.

Läs mer
Brf Kyrktornet

Brf Kyrktornet

Individuell mätning av el och varmvatten

Läs mer
Brf Essingeudd

Brf Essingeudd

Föreningen har serviceavtal med Infometric och behöver inte lägga tid på att analysera mätanläggningens statusrapporter varje månad. Styrelsen i föreningen vet att supporten på Infometric kommer att höra av sig om det uppstår problem i anläggningen.

Läs mer
Se fler kundreferenser