Brf Essingeudd

Föreningen har serviceavtal med Infometric och behöver inte lägga tid på att analysera mätanläggningens statusrapporter varje månad. Styrelsen i föreningen vet att supporten på Infometric kommer att höra av sig om det uppstår problem i anläggningen.

Brf Essingeudde, som föreningen heter, har med Infometrics hjälp mätt el och varmvatten på lägen­ hetsnivå sedan den startades.

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang för alla lägenheter och med Infometrics hjälp får med-lemmarna betala sin egen elförbrukning via månads­ avgiften. Det gemensamma abonnemanget var till stor hjälp när föreningen beslöt att installera solpaneler på taken. Nu bidrar solen med 55 000 kWh om året, tillräckligt för att täcka all gemensam elförbrukning i föreningens båda fastigheter.

Sedan den första februari 2019 slipper föreningen arbetet med att själv hålla koll på fastighetens mätdata. Då trädde ett serviceavtal med Infometric i kraft. Nu är det supportavdelningen hos Infometric som håller koll på att allt fungerar som det ska.

Föreningen konstaterar att den summa som de betalar i årsavgift för serviceavtalet är väldigt välanvända pengar.

"Infometric har skött mätinsamlingen åt oss sedan föreningen bildades och de har hela tiden hållit en ser­vicenivå som imponerar. Nu när vi också har serviceavtal vet vi att Infometric har full koll, så vi känner oss lugna."

- Lena Nergårdh, brf Essingeudd

Kundreferenser

Brf Essingeudd

Brf Essingeudd

Föreningen har serviceavtal med Infometric och behöver inte lägga tid på att analysera mätanläggningens statusrapporter varje månad. Styrelsen i föreningen vet att supporten på Infometric kommer att höra av sig om det uppstår problem i anläggningen.

Läs mer
Brf Vingen

Brf Vingen

Debitering från laddboxar i bostadsrättsförening

Läs mer
Brf Viva

Brf Viva

Miljöbyggnad Guld med Riksbyggen. Projektet har lägenhets- samt fastighetsmätning med koppling till energiuppföljning från Infometric.

Läs mer
Brf Vitkålen 1

Brf Vitkålen 1

Övergång till Gemensam El. Med Gemensam el används enbart ett abonnemang för den el som både lägenheterna och fastig­heten förbrukar och producerar.

Läs mer
Se fler kundreferenser