Besqab

Samarbetar med Infometric när det gäller webbtjänsten Panorama, där all viktig data som påverkar en fastighets energiprestanda samlas och presenteras i ett system.

Idag lägger fastighetsförvaltare ner mycket tid på felsökning och analyser av eventuella fel och brister. Det kan till exempel vara upplevda problem med temperatur inomhus. Ofta skickas en servicetekniker ut för att undersöka och mäta temperaturen på plats. Med uppföljningssystemet kan mycket tid sparas genom att gå in i systemet och kontrollera om det är ett systemfel eller inte.

"När Infometric visade upp webbtjänsten Panorama blev jag alldeles lyrisk, ett system som samlar data om allt från varmvattenanvändning och ventilation till temperaturer i enskilda lägenheter. Allt var lätttillgängligt via överskådliga presentationer i ett webbgränssnitt."

- Robert Astrologa, projektledare på Besqab

Kundreferenser

Spinnrocken

Spinnrocken

Lundbergs mäter bland annat lägenheternas förbrukning av varmvatten och el med koppling till Mina sidor.

Läs mer
Fastighets AB L E Lundberg

Fastighets AB L E Lundberg

Har valt Infometric som samarbetspartner för IMD (individuell mätning och debitering). Viktigt vid valet var ett system som fungerar att integrera med Lundbergs egna system. Dessutom måste både leveranser och hårdvara hålla hög kvalitet.

Läs mer
HUGE i Vårby

HUGE i Vårby

Huge fastigheter mäter temperatur med koppling till Egain

Läs mer
Besqab

Besqab

Samarbetar med Infometric när det gäller webbtjänsten Panorama, där all viktig data som påverkar en fastighets energiprestanda samlas och presenteras i ett system.

Läs mer
Se fler kundreferenser