Produkter och tjänster

Sök på artikelnummer och produkter

Art.nummer Visar:
Produktnamn Beskrivning PDF
22112 Kommunikationstillbehör ETM 9350 modem GPRS/GSM Modem till Ik30 koncentrator
22130 Kommunikationstillbehör SIM-kort GPRS SIM-kort GPRS Maingate
40104 Övriga tillbehör KAPSLING 6MOD KAPSLING 6MOD PLAST
40105 Övriga tillbehör KAPSLING 8MOD KAPSLING 8MOD PLAST
40136 Kommunikationstillbehör Patchkabel 2 meter Patchkabel 2m för Ethernet Router
40159 Övriga tillbehör KAPSLING 4MOD KAPSLING 4MOD PLAST
40160 Kommunikationstillbehör Kabel PSTN modem Kabel PSTN modem RJ45-DB25
40167 Kommunikationstillbehör Ethernet Router Ethernet Router
40220 Centralenheter PI-900S/120/1 Infometric, M-Busmaster, 120 laster, 1 klient
40221 Centralenheter PI-900S/WL/500 Infometric, Trådlös M-Busmaster, 500 mätare, 1 klient
40230 Mjukvarutillägg 2 klienter Infometric, add-on licens för 2 klienter till PI-900S/120/1
40231 Mjukvarutillägg 4 klienter Infometric, add-on licens för 4 klienter till PI-900S/120/1
40240 Mjukvarutillägg QuickPost Infometric, add-on licens för QuickPost till PI-900S/120/1
40241 Mjukvarutillägg Modbusklient Infometric, add-on licens Modbus till PI-900S/120/1
40242 Mjukvarutillägg Modbusmeter Infometric, add-on licens Modbus mätare till PI-900S/120/1
40260 Temperaturgivare PI-Temp Infometric, Temperatursensor M-Bus trådad
40280 Kommunikationstillbehör M-Bus repeater M-Bus repeater för upp till 250 laster
40290 Kommunikationstillbehör Lansen Mbus radio antennförstärkare Lansen Mbus radio antennförstärkare
40314 Kommunikationstillbehör CMeX20 Extern mätarkommunikationsmodul för ABB elmätare B21/B23/B24
40316 Kommunikationstillbehör PadPuls M2 Puls till M-Bus omvandlare
40318 Kommunikationstillbehör M-Bus Splitter M-Bus Splitter gör det möjligt för två parter att ansluta till en mätare och få tillgång till samma mätdata
40319 Kommunikationstillbehör CMi-Box Trådlös M-Bus mottagare med GPRS, extern antenn, 230V
40320 Kommunikationstillbehör Omni-antenn Omni-antenn för Trådlös M-Bus (868 MHz)
40321 Kommunikationstillbehör Antennkabel 5 meter Antennkabel SMAm-Nm 5m till omni-antenn
40322 Kommunikationstillbehör Antennkabel 15 meter Antennkabel SMAm-Nm 15m till omni-antenn
40324 Kommunikationstillbehör Magnetfotsantenn Magnetfotsantenn trådlös M-Bus
40335 Kommunikationstillbehör Fasadantenn Fasadantenn för mobilt nätverk 1.5m
40336 Kommunikationstillbehör Fasadantenn Fasadantenn trådlös M-Bus
40339 Kommunikationstillbehör CMi-Box Trådlös M-Bus mottagare med extern antenn, 230V
40340 Kommunikationstillbehör CMeX20w Trådlös M-Bus modul för ABB elmätare B21/B23/B24