Produkter och tjänster

Sök på artikelnummer och produkter

Art.nummer Visar:
Produktnamn Beskrivning PDF
16032 Vattenmätare Kallvattenmätare 6159 Infometric, Kallvattenmätare Q3 2,5 110mm med trådlös M-Bus
16033 Vattenmätare Varmvattenmätare 6159 Infometric, Varmvattenmätare Q3 2,5 110mm med trådlös M-Bus
16106 Värmemätare Värmemätare 7159 Infometric, Mekanisk värmemätare Qn 0,6 110mm trådlös M-Bus
16107 Värmemätare Värmemätare 7159 Infometric, mekanisk värmemätare Qn 1,5 110mm trådlös M-Bus
16108 Värmemätare Värmemätare 7159 Infometric, mekanisk värmemätare Qn 2,5 130mm trådlös M-Bus
16110 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 110mm 230V G20 Qp 0,6 M-Bus
16111 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric. värmemätare Ultraljud 110mm 230V G20 Qp 1,5 M-Bus
16112 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 130mm 230V G25 Qp 2,5 M-Bus
16113 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 260mm 230V G32 Qp 3,5 M-Bus
16114 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 260mm 230V G32 Qp 6 M-Bus
16115 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 300mm 230V G50 Qp 10 M-Bus
16116 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 270mm 230V DN50 Qp 15 M-Bus
16117 Värmemätare Värmemätare 7134 Infometric, värmemätare Ultraljud 300mm 230V DN65 Qp 25 M-Bus
16128 Övriga tillbehör Backventil 1120 Kontrollerbar backventil
16129 Övriga tillbehör T-rör T-rör till tempgivare 1/2"
16130 Övriga tillbehör T-rör T-rör till tempgivare 3/4"
16131 Övriga tillbehör T-rör T-rör till tempgivare 1"
20126 Centralenheter IE04 PLC-C Infometric, IE04 PLC-C R 4I Temp
20610 Temperaturgivare RS10 Infometric, Temperatursensor trådlös M-Bus
21100 Centralenheter IK30 PLC-A Infometric, IK30 PLC-A Insamlingskoncentrator
21101 Centralenheter IR03 PLC-A Infometric, IR03 PLC-A insamlingsrepeterare
21102 Centralenheter IK30 PLC-C Infometric, Koncentrator IK30 PLC-C 3X230V
21103 Centralenheter IR-03 PLC-C Infometric, Repeater IR-03 PLC-C 3X230V
21105 Centralenheter IK30 WM-Bus Infometric, Koncentrator IK30 trådlös M-Bus
21200 Temperaturgivare IS10 M-Bus Temperatur- och fuktgivare IS 10 M-Bus Temperatur- och fuktgivare
22106 Kommunikationstillbehör Kabel för modemmatning Spänningsmatning från Ik30 till modem
22106 Kommunikationstillbehör Kabel modemmatning IK30 Kabel till IK30-modem
22107 Kommunikationstillbehör Kommunikationskabel för Ik30 Kommunikationskabel från Ik30 till modem
22107 Kommunikationstillbehör Kommunikationskabel IK30 Kabel för kommunikation med IK30
22109 Kommunikationstillbehör Fästvinklar Fästvinklar för magnetfotsantenn