13 januari 2022

posts

Nu presenterar Infometric stor en nyhet som underlättar mycket när brf:er ska göra tariffändringar för de boende. Tidigare har brf:en behövt kontakta Infometric för en tariffändring. Nu kan brf:erna själva göra ändringen, genom webbtjänsten Panorama, som alla kunder har tillgång till.

Vinterns höga elpriser, särskilt då i december, har satt ett extra fokus på elkonsumtionen. Prisvariationerna innebär att bostadsrättsföreningar med tjänsten Gemensam el kan behöva justera sina tariffer, alltså det pris per kWh som brf:en fakturerar de boende för. Här presenterar Infometric nu en nyhet som underlättar mycket vid tariffändringar.
Tidigare har brf:en behövt kontakta Infometric för en tariffändring. Nu kan brf:erna själva göra ändringen, genom webbtjänsten Panorama, som alla kunder har tillgång till. Se instruktion här nedan.

En annan fördel med Panorama är de möjligheter den erbjuder för de boende. Med Panorama Home, webbtjänsten för boende, kan lägenhetsinnehavarna skapa sig en medvetenhet om sitt eget förbrukningsmönster och se sin egen konsumtion av el, vatten, temperatur och värme, vilket de annars endast kan se genom beloppet på sin faktura. Om man har en hög förbrukning av exempelvis el blir man varse om det och kan göra någonting åt det.

Infometric är en ledande leverantör inom energimätning med omkring 2 000 brf:er över hela landet som kunder. Sedan starten har vi samlat in mer en miljard mätvärden.

Med den populära tjänsten Gemensam El hjälper Infometric bostadsrättsföreningar att spara pengar och samtidigt göra en insats för elnäten och miljön.
Med Gemensam el sägs samtliga privata elabonnemang upp och ersätts av ett fastighetabonnemang som föreningen står för. Därmed slipper de boende de fasta elavgifterna till nätägaren samt elleverantören och betalar bara den rörliga avgiften för sin faktiska förbrukning.

Så här ändrar du själv tariffer:
När du har loggat in i Panorama, hovra över admin-fliken på din högra sida, klicka därefter på Energipriser. Du kommer nu kunna se de exporter/debiteringsunderlag som är listade under Energipriser. Klicka på pennan till höger vid radens slut för den export du vill ändra tariffpriser för. Här väljer du det pris du önskar och om det skall inkludera eller exkludera moms. Detta görs per mätslag. Du kan även se historiken under samma pop-up-ruta. Kom ihåg att klicka på spara.