25 januari 2024

pusselbitar.lowres

Med Infometrics API kan insamlade mätvärden utnyttjas till sin fulla potential. De värden som hämtas via vårt API kan användas i många andra syften än till debitering, till exempel boendeappar, styrsystem eller mjukvara till energiuppföljning. Den här typen av integrationer kräver att man på ett enkelt och momentant sätt kan hämta sina mätvärden utan att behöva en debiteringsanpassad fil. Just det möjliggör Infometrics API.

Ett API fungerar som en bro mellan exempelvis två IT-system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på. Infometric har utvecklat ett API för att våra kunder ska kunna hämta sina mätvärden från Infometrics plattform Panorama. Därmed möjliggörs integration av värden i olika fastighetsnära IT-system. Den typen av integration är ett viktigt krav från många av Infometrics kunder.

Många förvaltare, fastighetsägare och bostadsutvecklare använder mätdatabaser för att få full kontroll av mätdata. Med Infometrics API möjliggör man för en enklare överföring av data. Ett API öppnar upp för en integration av olika applikationer.

En rad olika aktörer använder Infometrics API i sin dagliga verksamhet. Infometrics mål är alltid att göra det så enkelt som möjlighet för kunder och deras IT-partners.

Infometrics API bygger på en öppen standard, vilket gör att det är lätt implementerat och framtidsäkert. Mer information om API:et finns på hemsidan api.infometric.se. Där finns fullständiga specifikationer och möjligheter att testa det.

Så fungerar ett API

Ett API består av byggstenar, så kallade endpoints, som tillsammans gör det möjligt att skapa precisa, effektiva och komplexa lösningar som möter ett specifikt behov. Ett API kan enkelt beskrivas som en bro mellan två eller flera program, system eller applikationer. Tack vare API:et kan dessa prata med varandra. Ofta beskrivs det därför som en mellanhand, en översättare som hjälper två parter, som inte pratar samma språk, att ändå kommunicera.

Med hjälp av API kan du exempelvis
– Överföra information automatiskt och därmed slippa manuell handpåläggning och den ökande risken för fel som det ofta innebär.
– Förbättra den digitala användarupplevelsen genom att sömlöst kunna paketera information från olika ställen på ett smidigt och effektivt sätt.