1 september 2020

posts

Det händer mycket på Infometric och vi vill nå ut till alla våra kunder och samarbetspartner med nyheter. Vi kommer därför skicka ut ett nyhetsbrev månatligen för att uppdatera er om vad som är nytt hos oss och nya funktioner för er som kunder. Vi hoppas ni är nyfikna och vill läsa våra nyheter varje månad.

Egenutvecklad Temperaturgivare – IS10

Vi har nu lanserat vår egen tempgivare. Detta är en trådad M-busmätare. Med ett lättare ingrepp kan ni komplettera er anläggning med dessa tempgivare som även mäter fuktighet.

Förvärv av CEWE Energis IMD-verksamhet

Infometric förvärvade tidigare i år Cewe Energis IMD-verksamhet, vilket innebar att vi utökade vår personalstyrka med 3 personer. Utöver detta har vi ökat vår personalstyrka ytterligare med tillskott i serviceorganisationen, på teknikavdelning samt säljavdelningen.

Gemensam el

Vi har under året börjat fokusera mycket på gemensam el i fastigheter. Detta har vi gjort på grund av den ökade efterfrågan på solceller, då gemensam el är en nödvändighet för att en solcellsinstallation ska vara lönsam. För mer information rörande gemensam el kan du se vår film på följande sida: http://www.gemensamel.nu/

Nytt ärendehanteringssystem

Vi på Infometric har införskaffat oss ett nytt ärendehanteringssystem för att på bästa sätt hjälpa våra kunder att få effektiv service. För att registrera ett ärende skapar du ett konto här: www.infometric.se/support

Kontakt:

Marknad/sälj

Marknad@infometric.se

08-594 775 044

Besök oss gärna på https://infometric.se/