31 maj 2023

 

Infometric är nya medlemmar av PropTech Sweden, ett nätverk som arbetar med digitalisering och energieffektivisering av fastigheter. PropTech är en bransch där teknikutvecklingen nu sker i en rasande snabb takt.

PropTech Sweden, som grundades 2019, är ett kluster av drygt 125 företag som arbetar med innovation för bygg- och fastighetsindustrin, med stort fokus på klimatomställningen. Organisationen hjälper företag att skapa och bygga bättre fastigheter. Genom att vara en arena för bygg och fastighetsbolag, investerare, experter, innovatörer och entreprenörer, utgör klustret en viktig plattform för företag i branschen.
– Att ha ett bolag som Infometric som medlem är otroligt viktigt för Proptech Sweden. Genom Infometrics expertis och insikter samt nära kontakt med bygg- och fastighetsbolag kan vi accelerera utbildningen av personer verksamma i branschen. Det kommer snabba på den omställning som vi behöver göra för att klara klimatomställningen och även hantera den energibelastning som kommer framåt, säger Roger Toft, vd för PropTech Sweden.

Att mäta och visualisera energi samt koppla ihop det med fastighetens ekosystem är en viktig del av PropTech. Här är Infometric en av branschens ledande aktörer med fler än 2 000 bostadsrättsföreningar som kunder och mer än 400 000 mätare i drift.

I centrum för Infometrics arbete med IMD, individuell mätning och debitering av energi, står Infosam, företagets egenutvecklade AI-mjukvaruplattform. Infosam jobbar integrerat med mätdatainsamling via Infometrics LoRa-server för att tillhandahålla efterfrågade tjänster för den digitala fastigheten.
– Vi ser fram emot att bli aktiva medlemmar i PropTech Sweden och också att kunna bidra konkret i frågor som rör energieffektivisering och IMD. Att visualisera energiförbrukningen är här en viktig pusselbit. Genom att de boende görs medvetna om sin förbrukning kan de agera och minska förbrukningen, något som alla vinner på, säger Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef på Infometric.

Solenergi är en annan viktig del av PropTech och här går IMD och solceller hand i hand. Efterfrågan på solel drivs av de höga elpriserna och den gröna omställningen till förnybar elproduktion. Så kallad Gemensam el, eller IMD el (Individuell mätning och debitering), förbättrar solcellsinvesteringen avsevärt, ofta halveras återbetalningstiden.