19 maj 2022

posts

Vid sidan av traditionell trådlös M-Bus (förkortat WM-Bus) erbjuder Infometric även LoRa som trådlös kommunikationsteknik för mätare och sensorer.

 

Vid sidan av traditionell trådlös M-Bus (förkortat WM-Bus) erbjuder Infometric även LoRa som trådlös kommunikationsteknik för mätare och sensorer. LoRa står får Long Range och det är en teknik som används för att bygga trådlösa nät över större ytor på licensfria frekvenser.

Räckvidden för LoRa är betydligt längre än för WM-Bus. Förutom den långa räckvidden är andra fördelar med LoRa låg energiförbrukning och säkrare överföring av data.

Utmaningarna med WM-Bus är räckvidden och genomträngligheten. I många nybyggda fastigheter har radiosignaler svårt att nå fram på grund av armerade betongväggar och fönster med isolerande gas mellan rutorna. Här har LoRa en betydligt bättre genomtränglighet.

 

Genom den längre räckvidden kan LoRa täcka större områden och förutsättningarna för radiokommunikation i fastigheter blir bättre. Ett LoRaWAN-nät kan täcka in flera fastigheter i samma område.

Vi erbjuder egna nätverk för fastigheter och bostadsrättsföreningar. Ett sådant nätverk kallas LoRaWAN. En annan väg att gå är att olika aktörer använder samma nät, liknande det sätt som som mobiloperatörerna arbetar på.

Vi kan mäta el, vatten och tempratur och inhämta information från olika sensorer i fastigheten. Vi kan läsa information från de flesta mätare på marknaden.

Infometric har utvecklat ett eget program för driftsättning av mätare. Med hjälp av detta program överförs också mätdata till vår egen mjukvaruplattform Infosam. Infosam hanterar insamling, hantering, konfiguration, export och integration av mätdata.

Är du intresserad av LoRa i ett projekt?

Kontakta våra säljare:
marknad@infometric.se
08-594 775 44

 

INFOMETRIC

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Genom åren har vi har hjälpt tusentals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sänka sina energikostnader med hundratals miljoner kronor. Vi mäter el, varm- och kallvatten och temperatur i fastigheter och i boendes lägenheter. I våra mätsystem ingår också ofta solcellsanläggningar och laddboxar till elbilar.

Sedan starten 1995 har vi samlat in över en miljard mätvärden. Nu växlar vi upp med ambitionen att under de närmaste åren bli en ännu större aktör inom den gröna energiomställningen. Vårt huvudkontor är placerat i Sollentuna och vi är omkring 40 anställda.